Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 96085

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 28.02.2023
Spisová značka: 1Cdo/10/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 28.02.2023
Spisová značka: 4Urto/2/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: uznanie cudzozemského rozsudku
Dátum: 27.02.2023
Spisová značka: 1Urtos/1/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: podmienečné prepustenie z VTOS
Dátum: 22.02.2023
Spisová značka: 4Obo/3/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: námietkách proti zmenkovému PR
Dátum: 22.02.2023
Spisová značka: 4Oboer/15/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 331,94 eur s prísl.
Dátum: 22.02.2023
Spisová značka: 4Oboer/7/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 510,93 eur s prísl.
Dátum: 22.02.2023
Spisová značka: 4Ndob/1/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie pravosti, výšky a poradia zapretej pohľadávky
Dátum: 22.02.2023
Spisová značka: 4Obdo/11/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: zrušenie zabezpečovacieho zariadenia
Dátum: 22.02.2023
Spisová značka: 4Obdo/2/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 60 443,66 eur s prísl.
Dátum: 22.02.2023
Spisová značka: 4Obdo/6/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 3 304,68 eur s prísl.
Dátum: 22.02.2023
Spisová značka: 4Obdo/78/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 19 507,14 eur s prísl.
Dátum: 21.02.2023
Spisová značka: 5Obo/2/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 77 281 Kč s prísl.
Dátum: 21.02.2023
Spisová značka: 2Tdo/53/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 188/1, 2c,d Tr.zák.
Dátum: 16.02.2023
Spisová značka: 1Cdo/127/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Dátum: 15.02.2023
Spisová značka: 2Tdo/65/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 194/1, 2a,c, 3a Tr.zák.
Dátum: 08.02.2023
Spisová značka: 9Cdo/219/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 6 991,06 eur s prísl.
Dátum: 08.02.2023
Spisová značka: 9Cdo/85/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie existencie právneho vzťahu
Dátum: 08.02.2023
Spisová značka: 4Tdo/31/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 208/1a, 2d Tr.zák.
Dátum: 08.02.2023
Spisová značka: 2TdoV/4/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 329/1, 2 Tr.zák.
Dátum: 08.02.2023
Spisová značka: 9Cdo/15/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva ku kotolni

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu