Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 94469

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 04.07.2022
Spisová značka: 1Tdo/32/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 188/1, 2d Tr.zák. a iné
Dátum: 04.07.2022
Spisová značka: 1Urto/4/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: uznanie cudzozemského rozsudku - Česká republika
Dátum: 04.07.2022
Spisová značka: 1Tdo/40/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 219/1 Tr.zák. a iné
Dátum: 04.07.2022
Spisová značka: 1Urto/2/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: uznanie cudzozemského rozsudku
Dátum: 04.07.2022
Spisová značka: 1Urtos/3/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: uznanie a výkon rozhodnutia - podmienečné prepustenie z VTOS
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 9Cdo/251/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 7Ndc/8/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: poistné plnenie
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 2CdoV/1/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 1 763,69 eur s prísl.
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 7Cdo/67/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva a iné
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 9Cdo/138/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 9Cdo/160/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 7Cdo/38/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 9 959,32 eur s prísl.
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 7Cdo/73/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 7Cdo/93/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 127 815,65 eur s prísl.
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 9Cdo/141/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 60 290,39 eur s prísl.
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 7Cdo/79/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie čiast. nepl. Zmluvy o zriadení zálož. práva a i.
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 7Cdo/92/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zaplatenie primeraného finan. zadosťučinenia
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 7Cdo/86/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydanie bezdôvodného obohatenia
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 9Cdo/117/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že mal. Tobias bude navštevovať ZŠ Stred v Považske
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 7Cdo/2/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 2 279,34 eur s prísl.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu