Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 92430

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 28.10.2021
Spisová značka: 5Urtos/6/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: podmienečné prepustenie z VTOS
Dátum: 28.10.2021
Spisová značka: 5Tdo/65/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 259/1c Tr.zák.
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 4Ndc/13/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva a úpravu práv a povinností k mal. dieťaťu
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 9Cdo/116/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 31 350,88 eur s prísl.
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 8Cdo/150/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 11 975 eur s prísl.
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 2CdoV/2/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 9Cdo/100/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 8Cdo/204/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydanie bezdôvodného obohatenia
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 3Cdo/232/2019
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 7Cdo/246/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 1 228 174,99 eur s prísl.
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 9Cdo/82/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatné skončenie pracovného pomeru
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 8Cdo/279/2019
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti výpovede a iné
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 4Ndc/18/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zníženie výživného na plnoleté dieťa
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 9Cdo/233/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 6 395 eur s prísl.
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 9Cdo/110/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: obnovu konania 6C 256/2004
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 9Ndc/17/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 9Cdo/270/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zvýšenie výživného a o zníženie výživného
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 9Ndc/21/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie vyživovacej povinnosti
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 9Ndc/20/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 130 000 eur s prísl.
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 9Ndc/19/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 32 052,93 eur s prísl.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu