Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 100550

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 12.06.2024
Spisová značka: 1Tdo/10/2024
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 276/1, 4 Tr.zák.
Dátum: 12.06.2024
Spisová značka: 1Tdo/9/2024
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 157/1, 2a Tr.zák.
Dátum: 12.06.2024
Spisová značka: 1To/3/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 266/1, 2a,c Tr.zák.
Dátum: 12.06.2024
Spisová značka: 1Urtos/3/2024
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: podmienečné prepustenie z VTOS
Dátum: 11.06.2024
Spisová značka: 1Nc/3/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti a dobrej povesti právnickej osoby
Dátum: 05.06.2024
Spisová značka: 1Nc/2/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vypratanie časti parcely a o ochrane vlastníckeho práva
Dátum: 05.06.2024
Spisová značka: 3Obdo/15/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: neplatnosť uznesenia a námietke zaujatosti
Dátum: 04.06.2024
Spisová značka: 8Ndc/16/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 13 800 eur s prísl.
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 5Cdo/139/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 2Cdo/24/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: žiadosť o rozhodnutie súdu
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 2Ndc/16/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zvýšenie výživného pre maloleté dieťa
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 5Cdo/184/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie platnosti práv. úkonu a vzáj. žalobe o vydanie poz.
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 5Cdo/159/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 2Cdo/46/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti obchodných podmienok
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 2Cdo/14/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 4Nc/4/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 5Cdo/20/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 5Cdo/51/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 39,78 eur s prísl.
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 5Cdo/67/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 6 924,35 eur s prísl.
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 5Cdo/91/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 1 398,20 eur s prísl.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu