Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 94469

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 04.07.2022
Spisová značka: 1Tdo/32/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 188/1, 2d Tr.zák. a iné
Dátum: 04.07.2022
Spisová značka: 1Urto/4/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: uznanie cudzozemského rozsudku - Česká republika
Dátum: 04.07.2022
Spisová značka: 1Tdo/40/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 219/1 Tr.zák. a iné
Dátum: 04.07.2022
Spisová značka: 1Urto/2/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: uznanie cudzozemského rozsudku
Dátum: 04.07.2022
Spisová značka: 1Urtos/3/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: uznanie a výkon rozhodnutia - podmienečné prepustenie z VTOS
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 9Cdo/251/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 7Ndc/8/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: poistné plnenie
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 2CdoV/1/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 1 763,69 eur s prísl.
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 7Cdo/67/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva a iné
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 9Cdo/138/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 9Cdo/160/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 7Cdo/38/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 9 959,32 eur s prísl.
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 7Cdo/73/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 7Cdo/93/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 127 815,65 eur s prísl.
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 9Cdo/141/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 60 290,39 eur s prísl.
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 7Cdo/79/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie čiast. nepl. Zmluvy o zriadení zálož. práva a i.
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 7Cdo/92/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zaplatenie primeraného finan. zadosťučinenia
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 7Cdo/86/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydanie bezdôvodného obohatenia
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 9Cdo/117/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že mal. Tobias bude navštevovať ZŠ Stred v Považske
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 7Cdo/2/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 2 279,34 eur s prísl.
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 7Cdo/45/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody vzniknutej nesprávnym úradným postupom
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 7Ndc/7/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 77 634 eur s prísl.
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 9Cdo/278/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 7Cdo/62/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť dobrovoľnej dražby
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 9Cdo/267/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody vo výške 160 eur
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 9Cdo/287/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 5 813,28 eur s prísl.
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 9Cdo/183/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 29.06.2022
Spisová značka: 1Ndc/7/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť právneho úkonu
Dátum: 29.06.2022
Spisová značka: 1Cdo/67/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 29.06.2022
Spisová značka: 1Cdo/206/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 2 300 eur s prísl.
Dátum: 29.06.2022
Spisová značka: 3Cdo/36/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti úverovej zmluvy
Dátum: 29.06.2022
Spisová značka: 9Nc/3/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie výkonu súdneho rozhodnutia
Dátum: 29.06.2022
Spisová značka: 4Obdo/53/2020
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 2 826 584,88 eur s prísl.
Dátum: 23.06.2022
Spisová značka: 1Tdo/43/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 225/1, 4a Tr.zák.
Dátum: 23.06.2022
Spisová značka: 1Urto/3/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: uznanie cudzozemského rozsudku
Dátum: 23.06.2022
Spisová značka: 5Cdo/115/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu nemajetkovej ujmy
Dátum: 23.06.2022
Spisová značka: 1To/3/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 270/2, 4b Tr.zák.
Dátum: 21.06.2022
Spisová značka: 4Tdo/25/2020
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 188/1, 2c,d Tr.zák. a iné
Dátum: 21.06.2022
Spisová značka: 4Ndob/9/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: konkurz
Dátum: 21.06.2022
Spisová značka: 5Obdo/30/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie popretej pohľadávky
Dátum: 21.06.2022
Spisová značka: 5Obo/5/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vylúčenie majetkových práv zo súpisu konkurznej podstaty
Dátum: 21.06.2022
Spisová značka: 5Oboer/3/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 1 600 000 eur s prísl.
Dátum: 21.06.2022
Spisová značka: 5Ndob/4/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 240 eur s prísl.
Dátum: 21.06.2022
Spisová značka: 5Obdo/21/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 466 510,45 eur s prísl.
Dátum: 21.06.2022
Spisová značka: 5XOboE/2/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 239 eur s prísl.
Dátum: 21.06.2022
Spisová značka: 5XEObd/1/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 239 eur s prísl.
Dátum: 16.06.2022
Spisová značka: 6Cdo/75/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 5 806,15 eur s prísl.
Dátum: 15.06.2022
Spisová značka: 1Tdo/35/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 172/1c, d Tr.zák.
Dátum: 14.06.2022
Spisová značka: 6Ndc/2/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 192 eur s prísl.
Dátum: 14.06.2022
Spisová značka: 4Urto/5/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: uznanie cudzozemského rozsudku - Česká republika

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu