Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 96085

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 28.02.2023
Spisová značka: 1Cdo/10/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 28.02.2023
Spisová značka: 4Urto/2/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: uznanie cudzozemského rozsudku
Dátum: 27.02.2023
Spisová značka: 1Urtos/1/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: podmienečné prepustenie z VTOS
Dátum: 22.02.2023
Spisová značka: 4Obo/3/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: námietkách proti zmenkovému PR
Dátum: 22.02.2023
Spisová značka: 4Oboer/15/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 331,94 eur s prísl.
Dátum: 22.02.2023
Spisová značka: 4Oboer/7/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 510,93 eur s prísl.
Dátum: 22.02.2023
Spisová značka: 4Ndob/1/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie pravosti, výšky a poradia zapretej pohľadávky
Dátum: 22.02.2023
Spisová značka: 4Obdo/11/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: zrušenie zabezpečovacieho zariadenia
Dátum: 22.02.2023
Spisová značka: 4Obdo/2/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 60 443,66 eur s prísl.
Dátum: 22.02.2023
Spisová značka: 4Obdo/6/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 3 304,68 eur s prísl.
Dátum: 22.02.2023
Spisová značka: 4Obdo/78/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 19 507,14 eur s prísl.
Dátum: 21.02.2023
Spisová značka: 5Obo/2/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 77 281 Kč s prísl.
Dátum: 21.02.2023
Spisová značka: 2Tdo/53/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 188/1, 2c,d Tr.zák.
Dátum: 16.02.2023
Spisová značka: 1Cdo/127/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Dátum: 15.02.2023
Spisová značka: 2Tdo/65/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 194/1, 2a,c, 3a Tr.zák.
Dátum: 08.02.2023
Spisová značka: 9Cdo/219/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 6 991,06 eur s prísl.
Dátum: 08.02.2023
Spisová značka: 9Cdo/85/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie existencie právneho vzťahu
Dátum: 08.02.2023
Spisová značka: 4Tdo/31/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 208/1a, 2d Tr.zák.
Dátum: 08.02.2023
Spisová značka: 2TdoV/4/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 329/1, 2 Tr.zák.
Dátum: 08.02.2023
Spisová značka: 9Cdo/15/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva ku kotolni
Dátum: 08.02.2023
Spisová značka: 9Cdo/227/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru
Dátum: 08.02.2023
Spisová značka: 9Cdo/65/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu vlastníckeho práva a iné
Dátum: 08.02.2023
Spisová značka: 9Cdo/69/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Dátum: 07.02.2023
Spisová značka: 5Cdo/2/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 17 133 eur s prísl.
Dátum: 07.02.2023
Spisová značka: 4Tdo/66/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 329/1, 2 Tr.zák. a iné, schválenie dohody o vine a treste
Dátum: 07.02.2023
Spisová značka: 4Tdo/95/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 344/1d Tr.zák.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Obdo/31/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie členstva v družstve
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Oboer/5/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 1 927,66 eura s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5XEObd/8/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 301,72 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5XOboE/6/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 301,72 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/99/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie vecného bremena za náhradu
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Co/1/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach a iné
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Ndc/16/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/26/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 1 671,81 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/169/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/225/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 3Obdo/13/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 981 871,47 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 3Obdo/23/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: zaplatenie zmluvnej pokuty
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 3Obdo/41/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 52 611,87 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 3Oboer/12/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie uloženej povinnosti zaplatiť 6 259,43 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 3XOboE/1/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 553,89 eura s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 4Obdo/3/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 52 596,22 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 4Obdo/42/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: nariadenie zabezpečovacieho opatrenia a NO
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 4Obdo/6/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie právneho dôvodu,vymáhateľnosti a výšky pohľadávky
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 4Obdo/70/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: odporovanie právnemu úkonu
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 4Obdo/81/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 51 463,69 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 4Obdo/91/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 35 849,52 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 4Oboer/9/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 82,98 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 4XEObd/1/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: zastavení exekúcie
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 4XObdo/21/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu