Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 92430

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 28.10.2021
Spisová značka: 5Urtos/6/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: podmienečné prepustenie z VTOS
Dátum: 28.10.2021
Spisová značka: 5Tdo/65/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 259/1c Tr.zák.
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 4Ndc/13/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva a úpravu práv a povinností k mal. dieťaťu
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 9Cdo/116/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 31 350,88 eur s prísl.
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 8Cdo/150/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 11 975 eur s prísl.
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 2CdoV/2/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 9Cdo/100/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 8Cdo/204/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydanie bezdôvodného obohatenia
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 3Cdo/232/2019
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 7Cdo/246/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 1 228 174,99 eur s prísl.
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 9Cdo/82/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatné skončenie pracovného pomeru
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 8Cdo/279/2019
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti výpovede a iné
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 4Ndc/18/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zníženie výživného na plnoleté dieťa
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 9Cdo/233/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 6 395 eur s prísl.
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 9Cdo/110/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: obnovu konania 6C 256/2004
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 9Ndc/17/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 9Cdo/270/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zvýšenie výživného a o zníženie výživného
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 9Ndc/21/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie vyživovacej povinnosti
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 9Ndc/20/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 130 000 eur s prísl.
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 9Ndc/19/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 32 052,93 eur s prísl.
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 9Cdo/242/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 9Cdo/203/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 9Cdo/69/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 1 339,46 eur s prísl.
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 5Obdo/87/2020
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 34 560 eur s prísl.
Dátum: 27.10.2021
Spisová značka: 9Cdo/69/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydanie bezdôvodného obohatenia
Dátum: 25.10.2021
Spisová značka: 3Tdo/74/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 355/2a, 3d Tr.zák. a iné
Dátum: 25.10.2021
Spisová značka: 3Oboer/4/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 2 130,58 eur s prísl.
Dátum: 25.10.2021
Spisová značka: 3Ndob/5/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 5 400 eur s prísl.
Dátum: 18.10.2021
Spisová značka: 1Urtos/4/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: podmienečné prepustenie z VTOS
Dátum: 18.10.2021
Spisová značka: 1Tdo/44/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 172/1c,d, 2c Tr.zák. a iné
Dátum: 14.10.2021
Spisová značka: 5Tdo/57/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 212/1, 3b Tr.zák. a iné
Dátum: 14.10.2021
Spisová značka: 5Tdo/52/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 155/1 Tr.zák. a iné
Dátum: 14.10.2021
Spisová značka: 5Tdo/74/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 208/1a, 3d Tr.zák.
Dátum: 14.10.2021
Spisová značka: 5Tdo/72/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 155/1, 2b Tr.zák. a iné
Dátum: 14.10.2021
Spisová značka: 5Tdo/66/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 189/1, 2a,b Tr.zák. a iné
Dátum: 13.10.2021
Spisová značka: 1Tdo/30/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 360/1, 2a,b Tr.zák.
Dátum: 13.10.2021
Spisová značka: 1Tdo/46/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 212/1, 3b Tr.zák.
Dátum: 13.10.2021
Spisová značka: 4Urtos/5/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: podmienečné prepustenie z VTOS
Dátum: 13.10.2021
Spisová značka: 4Urtos/4/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: podmienečné prepustenie z VTOS
Dátum: 13.10.2021
Spisová značka: 3Tdo/73/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 222/1, 5a Tr.zák. a iné
Dátum: 12.10.2021
Spisová značka: 4Obdo/3/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 54 111,60 eur s prísl.
Dátum: 06.10.2021
Spisová značka: 1Oboer/7/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 801,83 eur s prísl.
Dátum: 06.10.2021
Spisová značka: 1XObdo/1/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 06.10.2021
Spisová značka: 1XEObd/12/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 233,02 eur s prísl.
Dátum: 06.10.2021
Spisová značka: 3Tdo/70/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 172/1c,d, 2c Tr.zák.
Dátum: 05.10.2021
Spisová značka: 2Tdo/54/2020
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 172/1a,c,d, 4c Tr.zák.
Dátum: 05.10.2021
Spisová značka: 4Nc/5/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 26 861,51 eur a zml. pokuty s prísl. a nariadenie zabezp. op
Dátum: 05.10.2021
Spisová značka: 2TdoVS/2/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 329/1, 3 Tr.zák. a iné
Dátum: 05.10.2021
Spisová značka: 2TdoVS/3/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 329/1, 3 Tr.zák. a iné
Dátum: 05.10.2021
Spisová značka: 2Tdo/14/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 199/1, 2b Tr.zák. a iné

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu