Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 100297

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 15.05.2024
Spisová značka: 1Tdo/25/2024
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 145/1 Tr.zák.
Dátum: 15.05.2024
Spisová značka: 1Tdo/32/2024
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 290a/1 Tr.zák.
Dátum: 06.05.2024
Spisová značka: 4Nc/4/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 7Cdo/28/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 7Cdo/40/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 89,60 eur s prísl.
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 7CdoR/3/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k mal.
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 7CdoR/5/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: výkon súdneho rozhodnutia vo veci mal.
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 7CdoR/6/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: výkon súdneho rozhodnutia vo veci mal.
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 7CdoR/7/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: výkon súdneho rozhodnutia vo veci mal.
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 7CdoR/8/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: výkon súdneho rozhodnutia vo veci mal.
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 7Ndc/61/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 7Ndc/7/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: uznanie cudzieho rozhodnutia
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 7Cdo/14/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 571,14 eur s prísl.
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 7Cdo/252/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 41 880 eur
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 7Cdo/188/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 7Cdo/27/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že podiely v nehnuteľnostiach patria do dedičstva
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 1Ndob/113/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neúčinnosti právneho úkonu
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 1Ndob/11/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 1 034,35 eur s prísl.
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 1Ndc/8/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: dodatočné prejednanie dedičstva
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 1Ndob/119/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: konkurz
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 1Cdo/207/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 36 000 eur s prísl.
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 1Cdo/172/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 7 976,40 eur
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 1Ndob/83/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neúčinnosti právnych úkonov
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 1Obdo/62/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti valného zhromaždenia
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 1Obo/1/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: obnovu konania 1ObdoV/21/2008
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 1CdoR/2/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod a úprava práv a povinností
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 1Ndc/7/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť skončenia pracovného pomeru
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 2Cdo/193/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť skončenia pracovného pomeru
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 2Cdo/32/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 2Cdo/342/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 2Ndc/10/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie podielového spoluvlastníctva a iné
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 2Ndc/7/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 5Cdo/169/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 21 699,77 eur s prísl.
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 9Cdo/110/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nahradenie prejavu vôle
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 9Cdo/274/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody s prísl.
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 9CdoPr/12/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že k skončeniu prac. pomeru nedošlo a iné
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 9CdoR/3/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 9CdoR/6/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyslovenie prípustnosti prevzatia do zdrav. zariadenia
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 9Ndc/11/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 5 600,93 eur s prísl.
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 9Ndc/7/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 406,82 eur s prísl.
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 9Ndc/8/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 58 300 eur s prísl.
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 2Cdo/102/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 18 450 eur s prísl.
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 2Cdo/129/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 2 394,88 eur s prísl.
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 2Cdo/141/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti právneho úkonu
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 2Cdo/18/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydanie nehnuteľnosti s prísl.
Dátum: 25.04.2024
Spisová značka: 5Cdo/71/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že spotrebiteľský úver je bezúročný a bez poplatkov
Dátum: 25.04.2024
Spisová značka: 5Cdo/51/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 20 000 eur s prísl.
Dátum: 25.04.2024
Spisová značka: 4Cdo/41/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 25.04.2024
Spisová značka: 4CdoPr/1/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru
Dátum: 25.04.2024
Spisová značka: 5CdoR/3/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: udelenie súhlasu na zápis mal. dieťaťa do ZŠ a iné

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu