Skočiť na obsah

Výberové konania

Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na funkciu: informatik
Termín podania: 06.09.2022
Termín konania: 20.09.2022
Číslo: Spr 1291/2022
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na 2 voľné miesta sudcu NS SR pre trestnoprávne kolégium.
Termín podania: 09.09.2022
Termín konania: 07.11.2022
Číslo: Spr 1284/2022
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na funkciu: IT analytik, výkon práce vo verejnom záujme
Termín podania: 05.08.2022
Termín konania: 16.08.2022
Číslo: Spr 1125/22
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na funkciu: IT programátor, výkon práce vo verejnom záujme
Termín podania: 05.08.2022
Termín konania: 17.08.2022
Číslo: Spr 1126/22
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 4 voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii hlavný štátny radca – analytik oddelenia dokumentácie, analytiky a komparatistiky, dočasná štátna služba
Termín podania: 31.07.2022
Termín konania: 25.08.2022
Číslo: Spr 1094/22
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – procesný analytik, dočasná štátna služba
Termín podania: 31.07.2022
Termín konania: 23.08.2022
Číslo: Spr 1093/22
Merito veci: Oznámenie 1 voľného miesta v dočasnej štátnej službe vo funkcii hlavný štátny radca – právnik
Termín podania: 18.07.2022
Termín konania: 28.07.2022
Číslo: Spr 999/2022
Merito veci: Oznámenie 5 voľných miest v dočasnej štátnej službe vo funkcii hlavný štátny radca – asistent sudcu NS SR
Termín podania: 15.07.2022
Termín konania: 25.07.2022
Číslo: Spr 976/2022
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – finančný manažér, dočasná štátna služba
Termín podania: 21.06.2022
Termín konania: 12.07.2022
Číslo: Spr 858/22
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – projektový manažér, dočasná štátna služba
Termín podania: 21.06.2022
Termín konania: 07.07.2022
Číslo: Spr 857/22
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – koordinátor ISO norma, dočasná štátna služba
Termín podania: 10.06.2022
Termín konania: 27.06.2022
Číslo: Spr 856/22
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – procesný analytik, dočasná štátna služba
Termín podania: 14.06.2022
Termín konania: 28.06.2022
Číslo: Spr 870/2022
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 4 voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii hlavný štátny radca – analytik oddelenia dokumentácie, analytiky a komparatistiky, dočasná štátna služba
Termín podania: 10.06.2022
Termín konania: 29.06.2022
Číslo: Spr 859/2022
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 2 voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii radca – zamestnanec informačného centra, dočasná štátna služba,
Termín podania: 03.06.2022
Termín konania: 16.06.2022
Číslo: Spr 854/22
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný referent – zapisovateľ, dočasná štátna služba
Termín podania: 08.06.2022
Termín konania: 22.06.2022
Číslo: Spr 845/22
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na funkciu samostatný odborný referent - hlavný účtovník, výkon práce vo verejnom záujme
Termín podania: 31.05.2022
Termín konania: 06.06.2022
Číslo: Spr 840/2022
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 3 voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii hlavný štátny radca – asistent sudcu Najvyššieho súdu SR, dočasná štátna služba
Termín podania: 07.06.2022
Termín konania: 21.06.2022
Číslo: Spr 830/2022
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca - právnik, stála štátna služba
Termín podania: 02.05.2022
Termín konania: 18.05.2022
Číslo: Spr 661/22
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca - právnik - legislatívec, stála štátna služba
Termín podania: 02.05.2022
Termín konania: 19.05.2022
Číslo: Spr 662/22
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na pozíciu informatik (systémový administrátor), výkon práce vo verejnom záujme
Termín podania: 20.04.2022
Termín konania: 04.05.2022
Číslo: Spr 503/2022
Skočiť na navigáciu