Skočiť na obsah

Výberové konania

Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na funkciu samostatný odborný referent - hlavný účtovník, výkon práce vo verejnom záujme
Termín podania: 31.05.2022
Termín konania: 06.06.2022
Číslo: Spr 840/2022
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 3 voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii hlavný štátny radca – asistent sudcu Najvyššieho súdu SR, dočasná štátna služba
Termín podania: 07.06.2022
Termín konania: 21.06.2022
Číslo: Spr 830/2022
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca - právnik, stála štátna služba
Termín podania: 02.05.2022
Termín konania: 18.05.2022
Číslo: Spr 661/22
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca - právnik - legislatívec, stála štátna služba
Termín podania: 02.05.2022
Termín konania: 19.05.2022
Číslo: Spr 662/22
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na pozíciu informatik (systémový administrátor), výkon práce vo verejnom záujme
Termín podania: 20.04.2022
Termín konania: 04.05.2022
Číslo: Spr 503/2022
Merito veci: Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 4 voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii hlavný štátny radca - asistent sudcu Najvyššieho súdu SR, stála štátna služba
Termín podania: 01.04.2022
Termín konania: 26.04.2022
Číslo: Spr 449/2022
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca - právnik - legislatívec, stála štátna služba
Termín podania: 31.03.2022
Termín konania: 20.04.2022
Číslo: Spr 455/2022
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca - právnik, stála štátna služba
Termín podania: 31.03.2022
Termín konania: 13.04.2022
Číslo: Spr 456/2022
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – archivár, stála štátna služba
Termín podania: 21.03.2022
Termín konania: 05.04.2022
Číslo: Spr 434/2022
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na funkciu predsedu senátu pre trestnoprávne kolégium (2 miesta)
Termín podania: 22.02.2022
Termín konania: 12.04.2022
Číslo: Spr 235/2022
Merito veci: Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – analytik ODaK
Termín podania: 17.02.2022
Termín konania: 03.03.2022
Číslo: Spr 225/2022
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 5 voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii hlavný štátny radca – asistent sudcu Najvyššieho súdu SR, dočasná štátna služba.
Termín podania: 28.02.2022
Termín konania: 17.03.2022
Číslo: Spr 194/22
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na 2 voľné miesta sudcu NS SR pre trestnoprávne kolégium.
Termín podania: 28.02.2022
Termín konania: 25.04.2022
Číslo: Spr 77/2022
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – dátový analytik, dočasná štátna služba
Termín podania: 03.01.2022
Termín konania: 20.01.2022
Číslo: Spr 1930/21
Merito veci: Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – vnútorný audítor
Termín podania: 31.12.2021
Termín konania: 18.01.2022
Číslo: Spr 1929/21
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na 1 voľné miesto sudcu NS SR pre trestnoprávne kolégium.
Termín podania: 12.11.2021
Termín konania: 18.01.2022
Číslo: Spr 1634/2021
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 3 voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii hlavný štátny radca – analytik dokumentácie, analytiky a komparatistiky, dočasná štátna služba
Termín podania: 13.10.2021
Termín konania: 27.10.2021
Číslo: Spr 1582/2021
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 3 voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii hlavný štátny radca – dátový analytik dokumentácie, analytiky a komparatistiky, dočasná štátna služba
Termín podania: 16.09.2021
Termín konania: 06.10.2021
Číslo: Spr 1425/2021
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na 1 voľné miesto sudcu NS SR pre trestnoprávne kolégium
Termín podania: 17.09.2021
Termín konania: 22.11.2021
Číslo: Spr 1395/2021
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 2 voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii hlavný štátny radca – analytik oddelenia dokumentácie, analytiky a komparatistiky, dočasná štátna služba.
Termín podania: 18.08.2021
Termín konania: 08.09.2021
Číslo: Spr 1308/2021
Skočiť na navigáciu