Skočiť na obsah

Výberové konania

Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na 2 voľné miesta sudcu NS SR pre trestnoprávne kolégium.
Termín podania: 28.02.2022
Termín konania: 25.04.2022
Číslo: Spr 77/2022
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – dátový analytik, dočasná štátna služba
Termín podania: 03.01.2022
Termín konania: 20.01.2022
Číslo: Spr 1930/21
Merito veci: Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – vnútorný audítor
Termín podania: 31.12.2021
Termín konania: 18.01.2022
Číslo: Spr 1929/21
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na 1 voľné miesto sudcu NS SR pre trestnoprávne kolégium.
Termín podania: 12.11.2021
Termín konania: 18.01.2022
Číslo: Spr 1634/2021
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 3 voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii hlavný štátny radca – analytik dokumentácie, analytiky a komparatistiky, dočasná štátna služba
Termín podania: 13.10.2021
Termín konania: 27.10.2021
Číslo: Spr 1582/2021
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 3 voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii hlavný štátny radca – dátový analytik dokumentácie, analytiky a komparatistiky, dočasná štátna služba
Termín podania: 16.09.2021
Termín konania: 06.10.2021
Číslo: Spr 1425/2021
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na 1 voľné miesto sudcu NS SR pre trestnoprávne kolégium
Termín podania: 17.09.2021
Termín konania: 22.11.2021
Číslo: Spr 1395/2021
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 2 voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii hlavný štátny radca – analytik oddelenia dokumentácie, analytiky a komparatistiky, dočasná štátna služba.
Termín podania: 18.08.2021
Termín konania: 08.09.2021
Číslo: Spr 1308/2021
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný radca – knihovník, dočasná štátna služba
Termín podania: 17.08.2021
Termín konania: 03.09.2021
Číslo: Spr 1278/2021
Merito veci: Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – referent pre investičnú a inžiniersku činnosť/správca budovy
Termín podania: 06.08.2021
Termín konania: 07.09.2021
Číslo: Spr 1103/21
Merito veci: Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – referent komunikácie s verejnosťou
Termín podania: 31.07.2021
Termín konania: 24.08.2021
Číslo: Spr 1102/21
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca - procesný analytik, dočasná štátna služba
Termín podania: 14.07.2021
Termín konania: 28.07.2021
Číslo: Spr 955/2021
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto predsedu senátu NS SR pre trestnoprávne kolégium
Termín podania: 02.07.2021
Termín konania: 21.09.2021
Číslo: Spr 963/2021
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na 2 voľné miesta sudcu NS SR pre trestnoprávne kolégium
Termín podania: 09.04.2021
Termín konania: 22.06.2021
Číslo: Spr 459/2021
Skočiť na navigáciu