Skočiť na obsah

Výberové konania

Merito veci: Oznámenie o možnosti dočasného pridelenia sudcu na Najvyšší súd SR
Termín podania: 15.01.2023
Termín konania:
Číslo: Spr 1895/2022
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na funkciu predsedu senátu pre trestnoprávne kolégium
Termín podania: 08.12.2022
Termín konania: 16.02.2023
Číslo: Spr 1849/22
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na funkciu: UX/UI dizajnér, výkon práce vo verejnom záujme
Termín podania: 08.12.2022
Termín konania: 14.12.2022
Číslo: Spr 1844/22
Merito veci: Oznámenie 6 voľných miest v dočasnej štátnej službe vo funkcii hlavný štátny radca – asistent sudcu NS SR
Termín podania: 22.11.2022
Termín konania: 01.12.2022
Číslo: Spr 1788/22
Merito veci: Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – koordinátor ISO norma, dočasná štátna služba
Termín podania: 17.11.2022
Termín konania: 01.12.2022
Číslo: Spr 1782/22
Merito veci: Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca - vedúci oddelenia IT, stála štátna služba
Termín podania: 10.11.2022
Termín konania: 23.11.2022
Číslo: Spr 1712/22
Merito veci: Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca-právnik, stála štátna služba
Termín podania: 10.11.2022
Termín konania: 24.11.2022
Číslo: Spr 1713/22
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii generálny štátny radca – riaditeľ ekonomického odboru, stála štátna služba
Termín podania: 17.10.2022
Termín konania: 27.10.2022
Číslo: Spr 1515/22
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na 2 voľné miesta sudcu NS SR pre trestnoprávne kolégium
Termín podania: 15.10.2022
Termín konania: 12.12.2022
Číslo: Spr 1424/22
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na 2 voľné miesta sudcu NS SR pre občianskoprávne kolégium
Termín podania: 15.10.2022
Termín konania: 05.12.2022
Číslo: Spr 1457/22
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – dátový analytik, dočasná štátna služba
Termín podania: 29.09.2022
Termín konania: 12.10.2022
Číslo: Spr 1427/22
Merito veci: Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii radca-zapisovateľ, stála štátna služba
Termín podania: 14.09.2022
Termín konania: 29.09.2022
Číslo: Spr 1380/22
Merito veci: Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – analytik ODAK, stála štátna služba
Termín podania: 14.09.2022
Termín konania: 28.09.2022
Číslo: Spr 1379/22
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na funkciu: informatik
Termín podania: 06.09.2022
Termín konania: 20.09.2022
Číslo: Spr 1291/2022
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na 2 voľné miesta sudcu NS SR pre trestnoprávne kolégium.
Termín podania: 09.09.2022
Termín konania: 07.11.2022
Číslo: Spr 1284/2022
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na funkciu: IT analytik, výkon práce vo verejnom záujme
Termín podania: 05.08.2022
Termín konania: 16.08.2022
Číslo: Spr 1125/22
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na funkciu: IT programátor, výkon práce vo verejnom záujme
Termín podania: 05.08.2022
Termín konania: 17.08.2022
Číslo: Spr 1126/22
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 4 voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii hlavný štátny radca – analytik oddelenia dokumentácie, analytiky a komparatistiky, dočasná štátna služba
Termín podania: 31.07.2022
Termín konania: 25.08.2022
Číslo: Spr 1094/22
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – procesný analytik, dočasná štátna služba
Termín podania: 31.07.2022
Termín konania: 23.08.2022
Číslo: Spr 1093/22
Merito veci: Oznámenie 1 voľného miesta v dočasnej štátnej službe vo funkcii hlavný štátny radca – právnik
Termín podania: 18.07.2022
Termín konania: 28.07.2022
Číslo: Spr 999/2022
Skočiť na navigáciu