Skočiť na obsah

Výberové konania

Merito veci: Oznámenie o možnosti dočasného pridelenia sudcu na Najvyšší súd SR
Termín podania: 15.03.2023
Termín konania:
Číslo: Spr 274/23
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na funkciu predsedu senátu pre občianskoprávne kolégium, 3 miesta
Termín podania: 17.02.2023
Termín konania: 19.04.2023
Číslo: Spr 212/2023
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca - právnik legislatívec, stála štátna služba
Termín podania: 13.02.2023
Termín konania: 28.02.2023
Číslo: Spr 160/23
Merito veci: Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 3 voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii hlavný štátny radca - asistent sudcu, stála štátna služba
Termín podania: 06.02.2023
Termín konania: 21.02.2023
Číslo: Spr 139/23
Merito veci: Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii samostatný štátny radca - asistent projektového tímu, dočasná štátna služba
Termín podania: 27.01.2023
Termín konania: 08.02.2023
Číslo: Spr 105/2023
Merito veci: Oznámenie 3 voľných miest v dočasnej štátnej službe vo funkcii hlavný štátny radca – asistent sudcu NS SR
Termín podania: 18.01.2023
Termín konania: 25.01.2023
Číslo: Spr 68/2023
Merito veci: Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – dátový analytik, dočasná štátna služba
Termín podania: 13.01.2023
Termín konania: 24.01.2023
Číslo: Spr 2037/22
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 2 voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii hlavný štátny radca – analytik judikatúry, dočasná štátna služba
Termín podania: 16.01.2023
Termín konania: 26.01.2023
Číslo: Spr 1845/22
Merito veci: Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 2 voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii hlavný štátny radca - asistent sudcu, stála štátna služba
Termín podania: 04.01.2023
Termín konania: 18.01.2023
Číslo: Spr 1969/22
Merito veci: Oznámenie o možnosti dočasného pridelenia sudcu na Najvyšší súd SR
Termín podania: 15.01.2023
Termín konania:
Číslo: Spr 1895/2022
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na funkciu predsedu senátu pre trestnoprávne kolégium
Termín podania: 08.12.2022
Termín konania: 16.02.2023
Číslo: Spr 1849/22
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na funkciu: UX/UI dizajnér, výkon práce vo verejnom záujme
Termín podania: 08.12.2022
Termín konania: 14.12.2022
Číslo: Spr 1844/22
Merito veci: Oznámenie 6 voľných miest v dočasnej štátnej službe vo funkcii hlavný štátny radca – asistent sudcu NS SR
Termín podania: 22.11.2022
Termín konania: 01.12.2022
Číslo: Spr 1788/22
Merito veci: Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – koordinátor ISO norma, dočasná štátna služba
Termín podania: 17.11.2022
Termín konania: 01.12.2022
Číslo: Spr 1782/22
Merito veci: Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca - vedúci oddelenia IT, stála štátna služba
Termín podania: 10.11.2022
Termín konania: 23.11.2022
Číslo: Spr 1712/22
Merito veci: Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca-právnik, stála štátna služba
Termín podania: 10.11.2022
Termín konania: 24.11.2022
Číslo: Spr 1713/22
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii generálny štátny radca – riaditeľ ekonomického odboru, stála štátna služba
Termín podania: 17.10.2022
Termín konania: 27.10.2022
Číslo: Spr 1515/22
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na 2 voľné miesta sudcu NS SR pre trestnoprávne kolégium
Termín podania: 15.10.2022
Termín konania: 12.12.2022
Číslo: Spr 1424/22
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na 2 voľné miesta sudcu NS SR pre občianskoprávne kolégium
Termín podania: 15.10.2022
Termín konania: 05.12.2022
Číslo: Spr 1457/22
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – dátový analytik, dočasná štátna služba
Termín podania: 29.09.2022
Termín konania: 12.10.2022
Číslo: Spr 1427/22
Skočiť na navigáciu