Skočiť na obsah

Rozhodnutia kompetenčného senátu

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 100124

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 141 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 10.10.2017
Spisová značka: 1KO/35/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vecná príslušnosť medzi civilným a správnym súdom
Dátum: 10.10.2017
Spisová značka: 1KO/36/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vecná príslušnosť medzi civilným a správnym súdom
Dátum: 10.10.2017
Spisová značka: 1KO/41/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: žaloba pre nečinnosť
Dátum: 10.10.2017
Spisová značka: 1KO/33/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vecná príslušnosť medzi civilným a správnym súdom
Dátum: 10.10.2017
Spisová značka: 1KO/23/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: spor o právomoc medzi súdmi a orgánmi štátnej správy
Dátum: 10.10.2017
Spisová značka: 1KO/38/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: spor o právomoc medzi súdmi a inými orgánmi
Dátum: 12.09.2017
Spisová značka: 1KO/34/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vecná príslušnosť medzi civilným a správnym súdom
Dátum: 12.09.2017
Spisová značka: 1KO/30/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: spor o právomoc medzi súdmi a inými orgánmi
Dátum: 12.09.2017
Spisová značka: 1KO/37/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: Preskúmanie rozhodnutia orgánu občianskeho združenia
Dátum: 12.09.2017
Spisová značka: 1KO/32/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: spor o právomoc medzi súdmi a inými orgánmi
Dátum: 06.06.2017
Spisová značka: 1KO/28/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: spor o právomoc medzi súdom a iným orgánom
Dátum: 06.06.2017
Spisová značka: 1KO/16/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: spor o právomoc
Dátum: 06.06.2017
Spisová značka: 1KO/22/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: spor o právomoc medzi súdmi a inými orgánmi štátnej správy
Dátum: 06.06.2017
Spisová značka: 1KO/24/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: spor o právomoc medzi súdom a iným orgánom
Dátum: 06.06.2017
Spisová značka: 1KO/26/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: spor o právomoc medzi súdom a iným orgánom
Dátum: 06.06.2017
Spisová značka: 1KO/29/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vecná príslušnosť medzi civilným a správnym súdom
Dátum: 03.05.2017
Spisová značka: 1KO/13/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: spor o právomoc
Dátum: 03.05.2017
Spisová značka: 1KO/2/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: spor o právomoc
Dátum: 03.05.2017
Spisová značka: 1KO/20/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: spor o právomoc medzi súdom a orgánom štátnej správy
Dátum: 03.05.2017
Spisová značka: 1KO/19/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: spor o právomoc

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu