Skočiť na obsah

Rozhodnutia kompetenčného senátu

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 100124

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 141 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 04.04.2017
Spisová značka: 1KO/14/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: spor o právomoc
Dátum: 04.04.2017
Spisová značka: 1KO/9/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: spor o právomoc
Dátum: 04.04.2017
Spisová značka: 1KO/17/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: spor o právomoc
Dátum: 04.04.2017
Spisová značka: 1KO/12/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: spor o právomoc
Dátum: 04.04.2017
Spisová značka: 1KO/18/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: spor o právomoc
Dátum: 04.04.2017
Spisová značka: 1KO/3/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: spor o právomoc
Dátum: 02.03.2017
Spisová značka: 1KO/4/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: spor o právomoc
Dátum: 02.03.2017
Spisová značka: 1KO/5/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: spor o právomoc
Dátum: 02.03.2017
Spisová značka: 1KO/7/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: spor o právomoc
Dátum: 02.03.2017
Spisová značka: 1KO/15/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: spor o právomoc
Dátum: 02.03.2017
Spisová značka: 1KO/6/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: spor o právomoc
Dátum: 02.03.2017
Spisová značka: 1KO/11/2017
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: spor o právomoc
Dátum: 07.02.2017
Spisová značka: 1KO/26/2016
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 780 eur s prísl., o vecnú príslušnosť
Dátum: 07.02.2017
Spisová značka: 1KO/27/2016
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: spor o príslušnosť - určenie poradia pohľadávok a iné
Dátum: 07.02.2017
Spisová značka: 1KO/9/2016
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vecnú príslušnosť § 18 ods. 4 SSP
Dátum: 06.12.2016
Spisová značka: 1KO/4/2016
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: spor o vecnú príslušnosť - kompetenčný spor
Dátum: 06.12.2016
Spisová značka: 1KO/2/2016
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vecná príslušnosť medzi civilným a správnym súdom
Dátum: 06.12.2016
Spisová značka: 1KO/6/2016
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: spor o právomoc - náhrada škody 3 319,39 eur s prísl.
Dátum: 06.12.2016
Spisová značka: 1KO/7/2016
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 648 eur s prísl.
Dátum: 06.12.2016
Spisová značka: 1KO/3/2016
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: spor o vecnú príslušnosť medzi civilným a správnym súdom

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu