Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 100297

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 9Cdo/60/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 9CdoPr/2/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že žalovaný sa dopustil porušenia zásady a iné
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/88/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody spôsobenú nesprávnym úradným postupom
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/95/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7CdoPr/1/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7CdoR/1/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zvýšenie výživného
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 8Cdo/61/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 202 233,94 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7CdoR/18/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu úpravy výkonu rodič. práv a povinností k mal. dieťaťu
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7CdoR/2/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod a úprava práv a povinností na čas po rozvode
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Ndc/4/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ÚPP
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Ndc/66/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 505 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Ndc/3/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 570,47 eur s prisl.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Ndc/2/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 633 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Ndc/63/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach
Dátum: 27.02.2024
Spisová značka: 9Cdo/26/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: bezúročnosť a bezpoplatkovosť úveru a iné
Dátum: 27.02.2024
Spisová značka: 4Tdo/17/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 172/1b,c,d, 2c,e Tr.zák.
Dátum: 27.02.2024
Spisová značka: 4Tdo/56/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 344/1a Tr.zák.
Dátum: 27.02.2024
Spisová značka: 9Cdo/112/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva a iné
Dátum: 27.02.2024
Spisová značka: 4Tdo/47/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: neosvedčení sa odsúdeného
Dátum: 27.02.2024
Spisová značka: 4Tdo/49/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 149/1, 2a Tr.zák.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu