Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 100297

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 1Obdo/5/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: uloženie pokuty podľa ust. § 13 zá.č. 315/16 Z.z.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 1ObdoK/9/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie pravosti popretej pohľadávky
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 1Tdo/4/2024
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 156/1 Tr.zák.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 1Tdo/64/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 212/2c, 3b Tr.zák. a iné
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 1TdoV/7/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 144/1, 2d,e, 3b Tr.zák. a iné
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 2Ndc/3/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úpravu výkonu rodičovských práv a povinností
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 2Tdo/8/2024
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 212/1a,b, 3b Tr.zák. a iné
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 3Cdo/32/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 3Ndob/112/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 41 001,45 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 3Ndob/24/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 12 362,61 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 3Ndob/90/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie, že nakladacia rampa je súčasťou stavby
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 3Ndob/46/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 16 254,19 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 8CdoPr/3/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti výpovede s prísl.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 8CdoPr/4/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/208/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 70 085,18 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/225/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 4 642,60 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/322/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 8CdoPr/2/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 1 500 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/7/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 2 555,74 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/141/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu nemajetkovej ujmy a iné

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu