Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 100297

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/163/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 6 713,17 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/44/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 8 325,29 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/245/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 12 115,70 eur
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 8CdoPr/2/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zaplatenie mimoriadneho výkonnostného bonusu 10 197 eur s pr
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 6Cdo/184/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 6Cdo/185/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 4Cdo/271/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nahradenie prejavu vôle
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 6Cdo/115/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu vlastníckeho práva a náhradu škody
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 3ObdoK/8/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie popretej pohľadávky
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 2Cdo/286/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu nemajetkovej ujmy 21 905 eur
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 6Cdo/25/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť právneho úkonu
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 4Cdo/186/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neúčinnosť kúpnej zmluvy
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/108/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 2CdoR/11/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie pestúnskej starostlivosti
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 6Cdo/80/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti úverovej zmluvy a iné
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 8Ndc/5/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: uznanie vykonateľnosti cudzích rozhodnutí
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 9Cdo/104/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť skončenia pracovnoprávnych pomerov dohodou a iné
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 9Cdo/22/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti právneho úkonu
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 9Cdo/3/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že úver je bezúročný a bez poplatkov a iné
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 9Cdo/47/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti kúpnych zmlúv a iné

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu