Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 100124

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 22.02.2024
Spisová značka: 5Tdo/10/2024
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 221/1, 3c, 4a Tr.zák.
Dátum: 22.02.2024
Spisová značka: 2Ndob/108/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neúčinnosti právneho úkonu
Dátum: 22.02.2024
Spisová značka: 2Ndob/77/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 567,57 eur s prísl.
Dátum: 22.02.2024
Spisová značka: 2Ndob/88/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 6 278,13 eur s prísl.
Dátum: 22.02.2024
Spisová značka: 2Ndob/89/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 4 672,09 eur s prísl.
Dátum: 22.02.2024
Spisová značka: 2Ndob/91/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie pravosti, výšky a poradia pracovnoprávneho nároku
Dátum: 22.02.2024
Spisová značka: 2Ndob/93/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti valného zhromaždenia
Dátum: 22.02.2024
Spisová značka: 2Ndob/99/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie práv. dôvodu, vymáhat., výšky a poradia popretej poh
Dátum: 22.02.2024
Spisová značka: 2Obdo/11/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: splnenie povinnosti žalovaného vydať hnut. majetok
Dátum: 22.02.2024
Spisová značka: 2Obdo/3/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 6 736,42 eura s prísl.
Dátum: 22.02.2024
Spisová značka: 2Obdo/7/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 26 031,48 eur s prísl.
Dátum: 22.02.2024
Spisová značka: 4Cdo/5/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 22.02.2024
Spisová značka: 4Cdo/111/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 22.02.2024
Spisová značka: 2Obdo/48/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 16 534,40 eur s prísl.
Dátum: 22.02.2024
Spisová značka: 2Obdo/47/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 42 839,20 eur s prísl.
Dátum: 22.02.2024
Spisová značka: 4Cdo/119/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 22.02.2024
Spisová značka: 2Obo/9/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 386 236 Sk /12 820,69 eur/ s prísl.
Dátum: 22.02.2024
Spisová značka: 2Obdo/61/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vydanie zabezpečovacieho zariadenia
Dátum: 22.02.2024
Spisová značka: 4Cdo/12/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy
Dátum: 22.02.2024
Spisová značka: 4Cdo/141/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 3 497,06 eur s prísl.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu