Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 100297

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 2Cdo/174/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti skončenia prac. pomeru a náhradu mzdy
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/132/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 4 334,42 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 8Cdo/71/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 5 000 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/114/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 44 625 eur
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/150/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/122/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 1 000 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/117/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/2/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/187/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti zaopatrovacej zmluvy a iné
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/144/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehn.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 6Ndc/62/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ustanovenie osobitného zástupcu a iné
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 6Cdo/5/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 11 228 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 6CdoPr/3/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 5 984 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 6CdoGp/1/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva a i.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 3Obdo/58/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 12 997,88 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 2CdoR/1/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva, ÚPP a NO
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 2Cdo/50/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 2Cdo/142/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 14 584,50 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 1Obdo/2/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 1 000 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 1Obdo/46/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 13 158,59 eur s prísl.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu