Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 100124

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 27.02.2024
Spisová značka: 9Cdo/198/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určovacej žalobe
Dátum: 27.02.2024
Spisová značka: 9Cdo/20/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zdržanie sa konania
Dátum: 27.02.2024
Spisová značka: 9Cdo/215/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: odporovateľnosť právneho úkonu
Dátum: 27.02.2024
Spisová značka: 9Cdo/216/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 4 782,68 eur s prísl.
Dátum: 27.02.2024
Spisová značka: 9Cdo/217/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva s prísl.
Dátum: 27.02.2024
Spisová značka: 9Cdo/222/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 1 241,66 eur s prísl.
Dátum: 27.02.2024
Spisová značka: 9Cdo/226/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a i.
Dátum: 27.02.2024
Spisová značka: 9Cdo/228/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie absolútnej neplatnosti darovacej zmluvy
Dátum: 27.02.2024
Spisová značka: 9Cdo/229/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie platnosti výpovede z dočas. užívania poľnohosp. pôdy
Dátum: 27.02.2024
Spisová značka: 1Cdo/111/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 200 eur s prísl.
Dátum: 27.02.2024
Spisová značka: 1Cdo/112/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 5 558,61 eur s prísl.
Dátum: 27.02.2024
Spisová značka: 1Cdo/114/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 27.02.2024
Spisová značka: 1Cdo/116/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 40 939,49 eura s prísl.
Dátum: 27.02.2024
Spisová značka: 1Cdo/119/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti
Dátum: 27.02.2024
Spisová značka: 1Cdo/122/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby
Dátum: 27.02.2024
Spisová značka: 1Cdo/154/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 2 100 eur s prísl.
Dátum: 27.02.2024
Spisová značka: 1Cdo/155/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadení neodkladného opatrenia - pribratie do konania
Dátum: 27.02.2024
Spisová značka: 1Cdo/23/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že záložné právo na nehnuteľnosti neexistuje
Dátum: 27.02.2024
Spisová značka: 1Cdo/38/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydržanie práva prechodu cez pozemok
Dátum: 27.02.2024
Spisová značka: 1Cdo/39/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydržanie práva prechodu cez pozemok

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu