Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 99217

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 30.01.2024
Spisová značka: 1Ndc/45/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 825,09 eur s prísl.
Dátum: 30.01.2024
Spisová značka: 1Ndc/46/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 7 792,99 eur s prísl.
Dátum: 30.01.2024
Spisová značka: 1Ndc/47/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 30.01.2024
Spisová značka: 2Cdo/123/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody a nemaj. ujmy spôsobenej nezák. rozhodnutím
Dátum: 30.01.2024
Spisová značka: 2Cdo/134/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 30.01.2024
Spisová značka: 2Cdo/150/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 60 041,67 eur s prísl.
Dátum: 30.01.2024
Spisová značka: 2Cdo/165/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 31 045,77 eur s prísl.
Dátum: 30.01.2024
Spisová značka: 2Cdo/210/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti dražby
Dátum: 30.01.2024
Spisová značka: 1Cdo/100/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydanie bezdôvodného obohatenia
Dátum: 30.01.2024
Spisová značka: 1Cdo/104/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 3 906,44 eur s prísl.
Dátum: 30.01.2024
Spisová značka: 1Cdo/120/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: priznanie úrazových dávok
Dátum: 30.01.2024
Spisová značka: 1Cdo/123/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 67 002,76 eur s prísl.
Dátum: 30.01.2024
Spisová značka: 1Cdo/137/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
Dátum: 30.01.2024
Spisová značka: 1Cdo/141/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Dátum: 30.01.2024
Spisová značka: 1Cdo/141/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 30.01.2024
Spisová značka: 1Cdo/151/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zriadenie vecného bremena práva prejazdu vo Vraní
Dátum: 30.01.2024
Spisová značka: 1Cdo/18/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: prejednanie dedičstva
Dátum: 30.01.2024
Spisová značka: 1Cdo/194/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie majetku patriaceho do dedičstva
Dátum: 29.01.2024
Spisová značka: 2TdoV/4/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 144/1, 2d,e Tr.zák. a iné
Dátum: 25.01.2024
Spisová značka: 9Cdo/208/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu