Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 100124

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 4Cdo/186/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neúčinnosť kúpnej zmluvy
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/108/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 2CdoR/11/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie pestúnskej starostlivosti
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 6Cdo/80/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti úverovej zmluvy a iné
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 8Ndc/5/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: uznanie vykonateľnosti cudzích rozhodnutí
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 9Cdo/104/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť skončenia pracovnoprávnych pomerov dohodou a iné
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 9Cdo/22/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti právneho úkonu
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 9Cdo/3/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že úver je bezúročný a bez poplatkov a iné
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 9Cdo/47/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti kúpnych zmlúv a iné
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 9Cdo/60/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 9CdoPr/2/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že žalovaný sa dopustil porušenia zásady a iné
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/88/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody spôsobenú nesprávnym úradným postupom
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/95/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7CdoPr/1/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7CdoR/1/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zvýšenie výživného
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 8Cdo/61/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 202 233,94 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7CdoR/18/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu úpravy výkonu rodič. práv a povinností k mal. dieťaťu
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7CdoR/2/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod a úprava práv a povinností na čas po rozvode
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Ndc/4/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ÚPP
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Ndc/66/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 505 eur s prísl.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu