Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 96522

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 28.03.2023
Spisová značka: 1Cdo/3/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie úveru zo zmluvy o revolvingovom úvere za bezúročný a
Dátum: 28.03.2023
Spisová značka: 1Cdo/30/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nevytvorení pozitívneho záväzku štátu
Dátum: 28.03.2023
Spisová značka: 1Cdo/31/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vypratanie nehnuteľnosti
Dátum: 28.03.2023
Spisová značka: 1Cdo/35/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zaplatenie príspevku na výživu nevydatej matke
Dátum: 28.03.2023
Spisová značka: 1Cdo/37/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 28.03.2023
Spisová značka: 1Cdo/48/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 275 eur s prísl.
Dátum: 28.03.2023
Spisová značka: 1Cdo/53/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 75 000 eur s prísl.
Dátum: 22.03.2023
Spisová značka: 1Obdo/3/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 32 170,50 eur s prísl.
Dátum: 22.03.2023
Spisová značka: 6Cdo/19/2019
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 5 954,28 eur s prísl.
Dátum: 22.03.2023
Spisová značka: 1Obdo/52/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 170 038,15 eur s prísl.
Dátum: 22.03.2023
Spisová značka: 3Obdo/47/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vyslovenie neplatnosti uznesenia členskej schôdze
Dátum: 22.03.2023
Spisová značka: 5Obdo/5/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 28 711,60 eur s prísl.
Dátum: 22.03.2023
Spisová značka: 5Oboer/1/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie zmluvnej pokuty 68,44 eur s prísl.
Dátum: 22.03.2023
Spisová značka: 5Oboer/2/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie zmluvnej pokuty 68,44 eur s prísl.
Dátum: 22.03.2023
Spisová značka: 5XEObd/1/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 716,99 eur s prísl.
Dátum: 22.03.2023
Spisová značka: 1Oboer/13/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 7 465,18 eur, trov 373,10 eur s prísl. a trov exek
Dátum: 22.03.2023
Spisová značka: 1Obdo/17/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 3 000 eur s prísl.
Dátum: 21.03.2023
Spisová značka: 1Tdo/40/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 194/1, 2a Tr.zák. a iné
Dátum: 15.03.2023
Spisová značka: 3Tdo/10/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 188/1, 2c Tr.zák.
Dátum: 14.03.2023
Spisová značka: 2Tdo/48/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 201/1, 2a, 3 Tr.zák. a iné

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu