Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 100297

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4Tdo/74/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 172/1a,c,d, 2a,c Tr.zák. a iné
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4XEObd/10/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 306,71 eura s prísl., trov konania a trov exekúcie
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 2Cdo/189/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nahradenie prejavu vôle
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4XObdo/7/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4XObdo/6/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4Tdo/82/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 172/1c,d, 2c Tr.zák.
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4XOboE/3/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 645,29 eur s prísl. a ďalších trov exekúcie
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4Cdo/307/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a iné
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4Cdo/36/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: podaní žalobcu
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4Cdo/42/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že nehnuteľnosť patrí do dedičstva
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 9Cdo/33/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 9Cdo/62/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: obnovu konania 15C 87/2007
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 9Cdo/77/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: obnovu konania 14C/168/2012 o 4 564,86 eur s prísl.
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 9Cdo/95/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4Ndc/9/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 20 000 eur s prísl.
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4Ndob/1/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 24 264,02 eur s prísl.
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4Ndob/3/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 295,97 eur s prísl.
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4Ndob/65/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 30 537,32 eur s prísl.
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4Ndob/81/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 891,41 eur s prísl.
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4Obdo/4/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 14 384,02 eur s prísl.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu