Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 100297

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 26.03.2024
Spisová značka: 5Ndob/5/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 6 190,99 eur s prísl.
Dátum: 26.03.2024
Spisová značka: 5Tdo/15/2024
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 294/1, 2 Tr.zák.
Dátum: 26.03.2024
Spisová značka: 5Tdo/18/2024
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 172/1c,d, 2a,c,d Tr.zák.
Dátum: 26.03.2024
Spisová značka: 6Cdo/116/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 14 270,21 eur s prísl.
Dátum: 26.03.2024
Spisová značka: 6Cdo/123/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti výpovede nájmu bytu
Dátum: 26.03.2024
Spisová značka: 6Cdo/154/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 26.03.2024
Spisová značka: 6CdoR/16/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úpravu práv a povinností k maloletým
Dátum: 26.03.2024
Spisová značka: 3Ndob/102/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 14 172,89 eura s prísl.
Dátum: 26.03.2024
Spisová značka: 3Ndob/118/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 368,18 eur s prísl.
Dátum: 26.03.2024
Spisová značka: 3Ndob/6/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 2 405,82 eur s prísl.
Dátum: 26.03.2024
Spisová značka: 3Ndob/71/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 237,15 eur s prísl.
Dátum: 26.03.2024
Spisová značka: 3Ndob/82/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 3 000 eur s prísl. a iné
Dátum: 26.03.2024
Spisová značka: 3Ndob/94/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 1 902,00 eur s prísl.
Dátum: 26.03.2024
Spisová značka: 3Ndob/96/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 316,81 eur s prísl.
Dátum: 26.03.2024
Spisová značka: 3Ndob/97/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vylúčenie majetku zapísaného do súpisu všeob. podstaty úpadc
Dátum: 26.03.2024
Spisová značka: 3Ndob/98/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti uznesení
Dátum: 26.03.2024
Spisová značka: 3Obdo/4/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 3 688 eur s prísl.
Dátum: 26.03.2024
Spisová značka: 3ObdoK/3/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vylúčenie majetku zo súpisu
Dátum: 26.03.2024
Spisová značka: 2Cdo/160/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Dátum: 26.03.2024
Spisová značka: 3XOboE/8/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 483,97 eur s prísl.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu