Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 98734

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 30.11.2023
Spisová značka: 4Ndob/42/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 330 000 eur s prísl.
Dátum: 30.11.2023
Spisová značka: 4Ndob/46/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 37 223,42 eur s prísl.
Dátum: 30.11.2023
Spisová značka: 4Ndob/48/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 2 031 505,81 eur s prísl.
Dátum: 30.11.2023
Spisová značka: 4Ndob/63/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 6 652,07 eur s prísl.
Dátum: 30.11.2023
Spisová značka: 4Ndob/69/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 4 370 eur s prísl.
Dátum: 30.11.2023
Spisová značka: 6Ndc/60/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zvýšenie výživného
Dátum: 30.11.2023
Spisová značka: 6Ndc/59/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zverenie mal. do náhradnej osobnej starostlivosti
Dátum: 30.11.2023
Spisová značka: 5Cdo/222/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 2 628,39 eur s prísl.
Dátum: 30.11.2023
Spisová značka: 6Cdo/176/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody z ublíženia na zdraví
Dátum: 30.11.2023
Spisová značka: 6Cdo/195/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti výpovede
Dátum: 30.11.2023
Spisová značka: 5Cdo/35/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 22 959 eur s prísl.
Dátum: 30.11.2023
Spisová značka: 5Cdo/36/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: odporovateľnosti právneho úkonu
Dátum: 30.11.2023
Spisová značka: 5Ndc/49/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie ústavnej starostlivosti
Dátum: 30.11.2023
Spisová značka: 5Ndc/51/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 50 000 eur s prísl.
Dátum: 30.11.2023
Spisová značka: 5Ndc/52/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úpravu rodičovských práv a povinností k mal.
Dátum: 30.11.2023
Spisová značka: 5Ndc/53/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 5 773,94 eur s prísl.
Dátum: 30.11.2023
Spisová značka: 5Ndc/54/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 7 025,38 eur s prísl.
Dátum: 30.11.2023
Spisová značka: 5Ndc/57/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyslovenie osvojiteľnosti
Dátum: 30.11.2023
Spisová značka: 5To/1/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 326/1a Tr.zák. a iné
Dátum: 30.11.2023
Spisová značka: 6CdoPr/9/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyslovenie absolútnej neplatnosti právneho úkonu a iné

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu