Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 100124

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 4Ndob/70/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vydanie veci
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 4Ndob/79/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 1 000 eur s prísl.
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 4Ndob/74/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 1 920 eur s prísl.
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 4Ndob/66/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 42 312,50 eura s prísl.
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 4Ndob/60/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu škody vo výške 10 000 eur s prísl.
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 4Ndob/72/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 120 eur s prísl.
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 4Ndob/83/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neúčinnosti právnych úkonov
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 4Ndob/71/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 3 235,14 eur s prísl.
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 5Obdo/12/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie, že žalobca je spoločníkom spoločnosti žalovaného
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 5Oboer/6/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 330,30 eur s prísl.
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 5Tdo/69/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 172/1c,d, 2c,e Tr.zák.
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 6Cdo/169/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úpravu hospodárenia so spoločnými vecami
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 3Ndob/88/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 33 714,08 eura s prísl.
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 3Obdo/2/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu za vecné bremeno
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 3Obdo/5/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 21 423 eur s prísl.
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 3Obo/5/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie právneho dôvodu a výšky popretej pohľadávky
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 4Ndob/57/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 28 876,54 eur s prísl.
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 3Cdo/2/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 3Obdo/38/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 2 373 003,61 eur s prísl., o 497 426,43 eur s prísl. a iné
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 3Cdo/2/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti a iné

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu