Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 100124

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 3Ndob/40/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 5 157,60 eur s prísl.
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 3Ndob/52/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti výpovede z nájomnej zmluvy
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 4Obdo/50/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 492 588,73 eur s prísl.
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 5Cdo/17/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 5Cdo/19/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 2 638,40 eur s prísl.
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 4XEObd/11/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 617,07 eura s prísl. a trov exekúcie
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 4Oboer/6/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 1 259,51 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/119/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie bezúročnosti a bezpoplatkovosti spotreb. úveru
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 1TdoV/7/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 144/1, 2d,e, 3b Tr.zák. a iné
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 2Cdo/174/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti skončenia prac. pomeru a náhradu mzdy
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/132/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 4 334,42 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 8Cdo/71/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 5 000 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/114/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 44 625 eur
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/150/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/122/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 1 000 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/117/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/2/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/187/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti zaopatrovacej zmluvy a iné
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 7Cdo/144/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehn.
Dátum: 28.02.2024
Spisová značka: 6Ndc/62/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ustanovenie osobitného zástupcu a iné

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu