Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 93375

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 2Ndob/1/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 76 740,75 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 4Ndob/3/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 14 400 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 3Tdo/90/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 356 Tr.zák.
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 7Cdo/283/2019
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 7Cdo/204/2019
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 4 789,79 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 4Obdo/7/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 4Obdo/104/2020
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie, že zálož. právo trvá ako prvé v poradí
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 4Obdo/105/2020
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 2Obdo/54/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 33 322,62 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 2XEObd/2/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 810,24 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 5Tdo/67/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 360a/1b,c Tr.zák.
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 4Obdo/69/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 3 038,17 eur s prísl.
Dátum: 24.02.2022
Spisová značka: 2Cdo/313/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zníženie výživného na maloleté deti
Dátum: 24.02.2022
Spisová značka: 2Cdo/39/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 8 110,40 eur s prísl.
Dátum: 24.02.2022
Spisová značka: 2Cdo/312/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zvýšenie výživného pre maloleté dieťa
Dátum: 24.02.2022
Spisová značka: 2Cdo/233/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu
Dátum: 24.02.2022
Spisová značka: 2Cdo/261/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti dražby
Dátum: 24.02.2022
Spisová značka: 2Ndc/25/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 1 565,95 eur s prísl.
Dátum: 24.02.2022
Spisová značka: 2Ndc/1/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zvýšenie vyživovacej povinnosti
Dátum: 24.02.2022
Spisová značka: 2Cdo/6/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 8 265 eur s prísl.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu