Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 92115

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 15.07.2021
Spisová značka: 2ECdo/13/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vymoženie 20 811,91 eur s prísl.
Dátum: 15.07.2021
Spisová značka: 5Cdo/180/2019
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom a iné
Dátum: 15.07.2021
Spisová značka: 5Cdo/181/2019
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody 3 667,50 eur spôsobenej nespráv. úrad. postup.
Dátum: 15.07.2021
Spisová značka: 5CdoGp/1/2019
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti
Dátum: 15.07.2021
Spisová značka: 5Cdo/199/2019
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vypratanie nehnuteľnosti, nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 15.07.2021
Spisová značka: 5Cdo/203/2019
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 302,54 eur s prísl.
Dátum: 15.07.2021
Spisová značka: 2Cdo/151/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie otcovstva a iné
Dátum: 15.07.2021
Spisová značka: 2Cdo/38/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody na zdraví a iné
Dátum: 14.07.2021
Spisová značka: 10Sžfk/40/2021
Kolégium: Správne
Merito veci: daňové veci
Dátum: 14.07.2021
Spisová značka: 10Szak/7/2021
Kolégium: Správne
Merito veci: ZAISTENIE
Dátum: 14.07.2021
Spisová značka: 10Sžrk/4/2020
Kolégium: Správne
Merito veci: pozemkové veci
Dátum: 13.07.2021
Spisová značka: 1Szak/11/2021
Kolégium: Správne
Merito veci: ZAISTENIE
Dátum: 13.07.2021
Spisová značka: 1Szak/12/2021
Kolégium: Správne
Merito veci: ZAISTENIE
Dátum: 13.07.2021
Spisová značka: 1Sžk/3/2020
Kolégium: Správne
Merito veci: vyvlastnenie
Dátum: 13.07.2021
Spisová značka: 1Sžk/17/2020
Kolégium: Správne
Merito veci: právnu pomoc
Dátum: 13.07.2021
Spisová značka: 1Sžak/4/2021
Kolégium: Správne
Merito veci: azyl - administratívne vyhostenie cudzincov
Dátum: 13.07.2021
Spisová značka: 1Sžfk/111/2020
Kolégium: Správne
Merito veci: daňové veci
Dátum: 13.07.2021
Spisová značka: 1Sžk/36/2020
Kolégium: Správne
Merito veci: preskúmanie zákonnosti protokolu - pracovný úraz
Dátum: 13.07.2021
Spisová značka: 1Sžk/45/2019
Kolégium: Správne
Merito veci: vyvlastnenie
Dátum: 13.07.2021
Spisová značka: 1Sžk/49/2020
Kolégium: Správne
Merito veci: dočasné pozastavenie výkonu činnosti mediátora

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu