Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 100550

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 2Cdo/141/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti právneho úkonu
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 2Cdo/142/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydanie veci, umožnenie užívania nehnuteľnosti a iné
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 2Cdo/18/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydanie nehnuteľnosti s prísl.
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 2Cdo/181/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zaplatenie náhrady nemajetkovej ujmy
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 2Ndc/10/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie podielového spoluvlastníctva a iné
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 2Ndc/7/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 5Cdo/169/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 21 699,77 eur s prísl.
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 5Cdo/214/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: odstránenie oplotenia
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 9Cdo/110/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nahradenie prejavu vôle
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 9Cdo/130/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 9Cdo/145/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 13 983,43 eur s prísl.
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 9Cdo/157/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 9Cdo/235/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 2 351,24 eur s prísl.
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 9Cdo/258/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 9Cdo/269/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 9Cdo/274/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody s prísl.
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 9CdoPr/12/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že k skončeniu prac. pomeru nedošlo a iné
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 9CdoR/3/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 9CdoR/6/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyslovenie prípustnosti prevzatia do zdrav. zariadenia
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 9Ndc/11/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 5 600,93 eur s prísl.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu