Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 96085

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Ndob/14/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 96 000 eur s prísl.
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/132/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 20 666,29 eur s prísl.
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/3/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/198/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti dražby
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/126/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti právneho úkonu
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/106/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/214/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že nehnuteľnosť patrí do dedičstva
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/262/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti kúpnej zmluvy
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/1/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zriadenie vecného bremena za náhradu
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/211/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehn.
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/166/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu nemajetkovej ujmy
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/241/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 5Cdo/205/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody a ublíženia na zdraví
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 5Cdo/230/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti odstúpenia
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 5Cdo/102/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: antidiskriminačnej žalobe
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/299/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 3Cdo/11/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť dražby
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 5Cdo/202/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 12 957,03 eur s prísl.
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 5Cdo/16/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 5Co/2/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 99,58 eur

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu