Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 99146

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 2Ndob/69/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti uznesení členskej schôdze
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 2Ndob/70/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 6 503,59 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 2Ndob/73/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 4 710,20 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 2Ndob/79/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 8 284,26 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 2Ndob/82/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 12 070 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 2Ndob/84/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 2 424,32 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 2Ndob/85/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 111 036 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 2Ndob/86/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 44 574,21 eura s prísl.
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 2Ndob/87/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 111 532,50 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 2Ndob/90/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 83 477 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 2Ndob/92/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 71 600 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 2Obdo/32/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 1 390 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 2Obdo/35/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 2Obdo/55/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 39 402,14 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 2Obdo/76/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 3 191,40 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 2Oboer/2/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: schválenie rozvrhu výťažku z dražby nehneteľnosti
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 2Oboer/6/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: návrhu na schválenie rozvrhu výťažku z dražby nehnuteľnosti
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 2XEObd/11/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 345,05 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 2XEObd/5/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 1 053,57 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 2XOboE/5/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 345,05 eur s prísl.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu