Skočiť na obsah

Rozhodnutia


Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
  • Súčasné rozhodnutia (rozhodnutia približne od roku 2017) je možné vyhľadávať s použitím riadnych lomítok “/“ napríklad: 6Cdo/26/2018, 3To/2/2019, 3Obdo/26/2020, 3Asan/9/2019.

Posledné rozhodnutia

Dátum: 01.12.2020
Číslo rozhodnutia: § 188/1, 2c Tr.zák. a iné
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 01.12.2020
Číslo rozhodnutia: § 277/1, 4 Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 01.12.2020
Číslo rozhodnutia: § 326/1a Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.11.2020
Číslo rozhodnutia: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.11.2020
Číslo rozhodnutia: 5 936,52 eur s prísl.
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.11.2020
Číslo rozhodnutia: preskúmanie rozhodnutí žalovaného
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.11.2020
Číslo rozhodnutia: určenie práva užívania k pôde a zákaze užívania
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.11.2020
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.11.2020
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.11.2020
Číslo rozhodnutia: určenie popretej pohľadávky
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.11.2020
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.11.2020
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.11.2020
Číslo rozhodnutia: 890,40 eur s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.11.2020
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.11.2020
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.11.2020
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.11.2020
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.11.2020
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.11.2020
Číslo rozhodnutia: 3 450 eur s prísl.
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.11.2020
Číslo rozhodnutia: zrušenie rozhodcovského rozsudku
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.11.2020
Číslo rozhodnutia: 51 628,99 eur s prísl.
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.11.2020
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.11.2020
Číslo rozhodnutia: odporovanie práv. úkonu a o 98 000 eur
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.11.2020
Číslo rozhodnutia: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.11.2020
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.11.2020
Číslo rozhodnutia: nariadenie neodkladného opatrenia
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.11.2020
Číslo rozhodnutia: 11 880 eura s prísl.
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.11.2020
Číslo rozhodnutia: vymoženie 553,66 eur s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 26.11.2020
Číslo rozhodnutia: 20 912 eur s prísl.
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 26.11.2020
Číslo rozhodnutia: konkurz
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:

 
Skočiť na navigáciu