Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 98708

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 06.12.2023
Spisová značka: 8Ndc/13/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 369 eur s prísl.
Dátum: 06.12.2023
Spisová značka: 8Ndc/14/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zvýšenie výživného na maloleté deti
Dátum: 06.12.2023
Spisová značka: 4Cdo/136/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: uverejnenie opravy
Dátum: 06.12.2023
Spisová značka: 1Tdo/71/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 176/1 Tr.zák. obnova konania 2T 26/01
Dátum: 06.12.2023
Spisová značka: 4Cdo/156/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu nemajetkovej ujmy
Dátum: 06.12.2023
Spisová značka: 7Cdo/146/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že nie je spravodlivé,aby prac. pomer trval naďalej
Dátum: 06.12.2023
Spisová značka: 8Ndc/18/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie rozhodcovského rozsudku
Dátum: 06.12.2023
Spisová značka: 1Urtos/8/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: zmenu spôsobu výkonu trestu
Dátum: 06.12.2023
Spisová značka: 8Ndc/19/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu ÚPP
Dátum: 06.12.2023
Spisová značka: 1Tdo/44/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 172/1c,d, 2a Tr.zák.
Dátum: 06.12.2023
Spisová značka: 8Ndc/20/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu výkonu rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu
Dátum: 05.12.2023
Spisová značka: 1Ndob/21/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 7 526,61 eur s prísl.
Dátum: 05.12.2023
Spisová značka: 1Ndob/37/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 114 377,75 eur s prísl.
Dátum: 05.12.2023
Spisová značka: 1Ndob/71/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 7 000 eur s prísl.
Dátum: 05.12.2023
Spisová značka: 1ObdoK/5/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vylúčenie majetku zo súpisu oddelenej podstaty
Dátum: 04.12.2023
Spisová značka: 4Cdo/144/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť závetu
Dátum: 01.12.2023
Spisová značka: 3Ndob/69/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 426 412,80 eur s prísl.
Dátum: 01.12.2023
Spisová značka: 3Ndob/72/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti právnych úkonov
Dátum: 01.12.2023
Spisová značka: 3Ndob/75/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 3 960 eur s prísl.
Dátum: 30.11.2023
Spisová značka: 5Cdo/34/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 7 500 eur s prísl.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu