Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 96522

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 28.03.2023
Spisová značka: 4Cdo/177/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zaplatenie príslušenstva pohľadávky
Dátum: 28.03.2023
Spisová značka: 1Cdo/78/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 29 795,68 eur s prísl.
Dátum: 28.03.2023
Spisová značka: 1Cdo/78/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 1 511,82 eur s prísl.
Dátum: 28.03.2023
Spisová značka: 1Cdo/16/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neexistencie záložného práva
Dátum: 28.03.2023
Spisová značka: 1Cdo/189/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti darovacej zmluvy
Dátum: 28.03.2023
Spisová značka: 2Obdo/50/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 2 272,07 eur s prísl.
Dátum: 28.03.2023
Spisová značka: 2Obdo/64/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 3 640 000 eur s prísl.
Dátum: 28.03.2023
Spisová značka: 2Obdo/68/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 13 160,85 eur s prísl.
Dátum: 28.03.2023
Spisová značka: 2Obdo/75/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 379,36 eur s prísl.
Dátum: 28.03.2023
Spisová značka: 2Obdo/77/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: ochranu práv z ochrannej známky a iné
Dátum: 28.03.2023
Spisová značka: 2Obdo/89/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 223 101,32 eur s prísl.
Dátum: 28.03.2023
Spisová značka: 2ObdoV/3/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: obnovu konania 51K/142/1995
Dátum: 28.03.2023
Spisová značka: 2Obo/2/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 284 519,35 eur s prísl. a o nároku na trovy štátu
Dátum: 28.03.2023
Spisová značka: 2Obo/2/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: konkurz
Dátum: 28.03.2023
Spisová značka: 2XObdo/1/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.03.2023
Spisová značka: 1Cdo/98/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť zmluvy
Dátum: 28.03.2023
Spisová značka: 1CdoR/3/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: návrhu otca na úpravu styku s mal. deťmi a iné
Dátum: 28.03.2023
Spisová značka: 1Urtos/2/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: podmienečné prepustenie z VTOS
Dátum: 28.03.2023
Spisová značka: 1Cdo/249/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že nehnuteľnosť nie je zaťažená zálož. právom s pr.
Dátum: 28.03.2023
Spisová značka: 1Cdo/27/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 168 717,81 eur s prísl.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu