Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 100297

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 2Cdo/135/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 2Cdo/77/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydanie dedičstva oprávnenému dedičovi
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 2TdoV/10/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 296 Tr.zák. a iné
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4Cdo/21/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 7 826 eur s prísl.
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 5Cdo/105/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím a iné
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 5CdoPr/5/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 11 509 eur s prísl.
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 5Co/1/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: abstraktná kontrola v spotrebiteľských veciach
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 5Cdo/23/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 39 800,40 eura s prísl.
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 5Cdo/42/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 33 620 eur s prísl.
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 2Cdo/190/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 2Cdo/226/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 2Cdo/25/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti s prísl.
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 2Cdo/4/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 6 276,48 eur s prísl.
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 2Cdo/43/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že k zániku štátnozamest. pomeru nedošlo
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4XEObd/8/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 645,29 eur s prísl. a ďalších trov exekúcie
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4XObdo/1/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4XObdo/2/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4XObdo/3/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4XObdo/4/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4XObdo/5/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu