Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 96085

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 20.12.2022
Spisová značka: 2Oboer/10/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 702,53 eur s prísl.
Dátum: 20.12.2022
Spisová značka: 1Tdo/82/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 208/1a, 2d Tr.zák. obnova konania 11T/66/2014
Dátum: 20.12.2022
Spisová značka: 1Tdo/67/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 212/1a,b,g, 3b Tr.zák.
Dátum: 19.12.2022
Spisová značka: 4Nc/5/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 17 859,08 eur s prísl.
Dátum: 19.12.2022
Spisová značka: 1Oboer/12/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 1 602,04 eur s prísl.
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 5Cdo/213/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 93 637,95 eur s prísl.
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 5Cdo/5/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 5Ndc/14/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 3 556,03 eur s prísl.
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/189/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva a ÚPP k mal. Eliške
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/361/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 11 068 eur s prísl.
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/146/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/226/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 11 393,07 eur s prísl.
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 5Obdo/2/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 5 406,62 eur s prísl. a iné
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 5XEObd/6/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 251,31 eur s prísl.
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 5Obdo/28/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 77 103,61 eur s prísl.
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/250/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Obdo/66/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 40 500 eur s prísl.
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/158/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: návrat maloletej do krajiny jej obvyklého pobytu do ČR
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/116/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva a ÚPP k mal. dieťaťu
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/263/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody na zdraví

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu