Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 93375

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 7Cdo/178/2019
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 7Cdo/294/2019
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že úver je bez poplatkov a bezúročný a iné
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 7Cdo/96/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 2 863,98 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 7Cdo/268/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydanie bezdôvodného obohatenia
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 7Cdo/238/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 4Obdo/72/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 80 287,65 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 2Obdo/29/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 439 675 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 4XObdo/23/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 4XObdo/24/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 7Cdo/94/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody vo výške 18 687,29 eur
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 7Cdo/11/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 2XEObd/23/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 199,16 eur s prísl.
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 7Cdo/283/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a iné
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 7Cdo/353/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti dražby
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 7Cdo/183/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: uloženie povinnosti uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 2Obdo/26/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vylúčenie spoločníka zo spoločnosti
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 4Obdo/4/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neúčinnosti právneho úkonu
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 7Cdo/270/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 7Cdo/257/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zriadenie vecného bremena
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 7Cdo/20/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmene opatrovníka

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu