Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 99146

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 4Co/1/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 4Ndc/1/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 2 863,68 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 4Ndc/53/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 149 933,06 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 4Ndob/38/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: nároky vyplývajúce z nájomnej zmluvy
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 4Ndob/49/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 2 220 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 4Ndob/51/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 4Ndob/55/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: zrušenie účasti účastníka v spoločnosti
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 4Ndob/58/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti uznesení mimoriadneho VZ
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 4Ndob/62/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 3 570,71 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 4Ndob/75/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 223 748,32 eura s prísl.
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 4Obdo/1/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vydanie veci
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 4Obdo/21/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu škody a iné
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 4Obdo/76/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 4 138,81 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 4ObdoK/6/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neúčinnosti právneho úkonu
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 3Obdo/59/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: uloženie pokuty podľa § 13 zák.č. 315/2016 Z.z.
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 3Obdo/61/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: uloženie pokuty podľa § 13 zák.č. 315/2016 Z.z.
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 3Tdo/40/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 172/1c,d, 2c, 3c Tr.zák.
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 2Ndob/101/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 139 801,28 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 2Ndob/107/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie výšky, poradia, práv. dôvodu a vym. popret. pohľad.
Dátum: 31.01.2024
Spisová značka: 2Ndob/113/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 48 022,74 eur s prísl.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu