Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 92115

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5Obdo/26/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie zániku pohľadávky
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5Obdo/72/2020
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 5 000 eur s prísl.
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5Obdo/12/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 3 624,78 eur s prísl.
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5XObdo/3/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5XEObd/4/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 286,80 eur s prísl.
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5XObdo/4/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5XObdo/5/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5XObdo/6/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5XObdo/7/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5XObdo/8/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5XObdo/9/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5XObdo/10/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5XObdo/11/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5XObdo/12/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5XObdo/13/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5XObdo/14/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 4Obdo/41/2020
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vylúčenie vecí z konkurznej podstaty úpadcu
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 3Tdo/47/2020
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 172/1c,d, 2c Tr.zák.
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 2XEObd/12/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 264,88 eur s prísl.
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 2XObdo/26/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu