Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 97413

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 9Ndc/41/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva a ÚPP k mal. dieťaťu
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 9Cdo/111/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 9CdoR/11/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva a úpravu rodič. práv a povinností
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 1Obdo/74/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 4 207 022,36 eur s prísl.
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 9Ndc/20/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k mal. deťom
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 9Ndc/16/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva a ÚPP k mal. dieťaťu
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 9Ndc/14/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zníženie výživného
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 9Ndc/17/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ÚPP k mal. dieťaťu
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 9Ndc/19/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ÚPP k mal. dieťaťu
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 9Ndc/18/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu úpravy styku otca s mal. deťmi
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 2Cdo/182/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníctva k nehnuteľnostiam
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 1Obdo/27/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 1Obdo/18/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 34 500 eur s prísl.
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 2Cdo/186/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody z ublíženia na zdraví a iné
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 1XObdo/4/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 1XObdo/5/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 2Ndc/30/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zvýšenie výživného na mal. dieťa
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 2Ndc/22/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie ústavnej starostlivosti a iné
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 2Ndc/29/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ÚPP k mal. deťom
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 2Ndc/25/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ÚPP k mal. deťom na čas do rozvodu

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu