Skočiť na obsah

Rozhodnutia


Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
  • Súčasné rozhodnutia (rozhodnutia približne od roku 2017) je možné vyhľadávať s použitím riadnych lomítok “/“ napríklad: 6Cdo/26/2018, 3To/2/2019, 3Obdo/26/2020, 3Asan/9/2019.

Posledné rozhodnutia

Dátum: 30.12.2020
Číslo rozhodnutia: 1 439,62 eur s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.12.2020
Číslo rozhodnutia: nariadenie neodkladného opatrenia
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.12.2020
Číslo rozhodnutia: 20 861,79 Eur a návrh na nariadenie nedkladného opatrenia
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.12.2020
Číslo rozhodnutia: 100 eur s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.12.2020
Číslo rozhodnutia: zrušenie spoločnosti HENGERICS s.r.o.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.12.2020
Číslo rozhodnutia: vymoženie uloženej povinnosti
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.12.2020
Číslo rozhodnutia: 92 eur s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.12.2020
Číslo rozhodnutia: náhradu škody
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 28.12.2020
Číslo rozhodnutia: vylúčenie majetku zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 28.12.2020
Číslo rozhodnutia: nariadenie neodkladného opatrenia
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 28.12.2020
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 28.12.2020
Číslo rozhodnutia: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 28.12.2020
Číslo rozhodnutia: nzaplatenie súdneho poplatku
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 28.12.2020
Číslo rozhodnutia: vymoženie 323,97 eur s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 28.12.2020
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 28.12.2020
Číslo rozhodnutia: vymoženie 3 109 Sk s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 28.12.2020
Číslo rozhodnutia: odporovateľnosť právnych úkonov
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 28.12.2020
Číslo rozhodnutia: 3 840 eur s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 28.12.2020
Číslo rozhodnutia: vymoženie 103,20 eur s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 28.12.2020
Číslo rozhodnutia: vylúčenie majetku zo súpisu podstaty
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 28.12.2020
Číslo rozhodnutia: vylúčenie majetku zo súpisu podstaty
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 21.12.2020
Číslo rozhodnutia: určenie právneho dôvodu,výšky a poradia popretých pohľadávok
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 21.12.2020
Číslo rozhodnutia: 32 877 eur s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 17.12.2020
Číslo rozhodnutia: § 261/1, 4a Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 17.12.2020
Číslo rozhodnutia: § 213/1,4a Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 16.12.2020
Číslo rozhodnutia: sociálne poistenie
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 16.12.2020
Číslo rozhodnutia: prídavku na dieťa
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 16.12.2020
Číslo rozhodnutia: náhradu mzdy s prísl. a o náhradu nemajetkovej ujmy
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 16.12.2020
Číslo rozhodnutia: určenie neplatnosti kúpnej zmluvy
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 16.12.2020
Číslo rozhodnutia: invalidný dôchodok
Kolégium: Správne
Merito veci:

 
Skočiť na navigáciu