Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 99146

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 21.02.2024
Spisová značka: 1Tdo/5/2024
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 155/1, 2b Tr.zák.
Dátum: 21.02.2024
Spisová značka: 1Tdo/80/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 222/1, 3c, 4 Tr.zák.
Dátum: 21.02.2024
Spisová značka: 5Cdo/16/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 15.02.2024
Spisová značka: 2Cdo/260/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydanie nehnuteľností
Dátum: 15.02.2024
Spisová značka: 2Ndc/2/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zvýšenie výživného
Dátum: 15.02.2024
Spisová značka: 2Cdo/1/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zaplatenie primeraného finanč. zadosťučinenia 1 488,63 eur
Dátum: 15.02.2024
Spisová značka: 2Cdo/45/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 4 999,28 eur s prísl.
Dátum: 15.02.2024
Spisová značka: 5Oboer/1/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 34 335,79 eur s prísl.
Dátum: 15.02.2024
Spisová značka: 2Cdo/209/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti darovacej zmluvy
Dátum: 15.02.2024
Spisová značka: 2Cdo/144/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 136 000 eur s prísl.
Dátum: 15.02.2024
Spisová značka: 2Cdo/177/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 15 041,19 eur s prísl.
Dátum: 15.02.2024
Spisová značka: 2Cdo/2/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu ujmy s prísl.
Dátum: 15.02.2024
Spisová značka: 2Cdo/237/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 9 252,85 eur s prísl.
Dátum: 15.02.2024
Spisová značka: 2Ndc/4/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úpravu styku s mal. a NO
Dátum: 15.02.2024
Spisová značka: 2Ndc/52/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zverenie maloletých detí do náhradnej osobnej starostlivosti
Dátum: 15.02.2024
Spisová značka: 5Nc/2/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie výživného na mal. dieťa
Dátum: 15.02.2024
Spisová značka: 5Obdo/1/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: uloženie pokuty podľa ust.§ 13 zák.č. 315/2016 Z.z.
Dátum: 15.02.2024
Spisová značka: 5Tdo/5/2024
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 172/3, 4c Tr.zák.
Dátum: 15.02.2024
Spisová značka: 5Tdo/7/2024
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 323/1a, 2c Tr.zák. a iné
Dátum: 15.02.2024
Spisová značka: 5Tdo/71/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 212/1d, 2b, 3f Tr.zák.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu