Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 96085

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 26.01.2023
Spisová značka: 4Ndc/16/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 30 644 eur s prísl. (upomínacie konanie)
Dátum: 26.01.2023
Spisová značka: 4Cdo/184/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 15 000 eur s prísl.
Dátum: 26.01.2023
Spisová značka: 4Cdo/191/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie bezúročnosti a bezpoplatkovosti úveru a iné
Dátum: 26.01.2023
Spisová značka: 4Cdo/201/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 17 738,30 eur s prísl.
Dátum: 26.01.2023
Spisová značka: 4Cdo/227/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 26.01.2023
Spisová značka: 4Cdo/126/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti právneho úkonu
Dátum: 26.01.2023
Spisová značka: 4Cdo/50/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: námietkách proti vydaniu predmetu notár. úschovy
Dátum: 26.01.2023
Spisová značka: 4Cdo/23/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 9 057,44 eur s prísl.
Dátum: 26.01.2023
Spisová značka: 4Cdo/316/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti zmluvy o prevode obchod. podielu
Dátum: 26.01.2023
Spisová značka: 4Cdo/231/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 14 260,55 eur s prísl.
Dátum: 26.01.2023
Spisová značka: 4Cdo/256/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy
Dátum: 26.01.2023
Spisová značka: 4Cdo/262/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 2 683,65 eur s prísl.
Dátum: 26.01.2023
Spisová značka: 4Cdo/253/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti okamžitého skonč. štátnozam. pomeru a i.
Dátum: 26.01.2023
Spisová značka: 4Cdo/292/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 4 843,04 eur s prísl.
Dátum: 26.01.2023
Spisová značka: 4Cdo/302/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 4 476,53 eur s prísl.
Dátum: 26.01.2023
Spisová značka: 4Cdo/4/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 4 313,87 eur s prísl.
Dátum: 25.01.2023
Spisová značka: 4Cdo/58/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 25.01.2023
Spisová značka: 4Urtos/7/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: podmienečné prepustenie z VTOS
Dátum: 25.01.2023
Spisová značka: 1Obdo/1/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vylúčenie majetku zapísaného do oddelenej podstaty
Dátum: 25.01.2023
Spisová značka: 1Oboer/16/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 788 170,72 eur s prísl.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu