Skočiť na obsah

Rozhodnutia


Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
  • Súčasné rozhodnutia (rozhodnutia približne od roku 2017) je možné vyhľadávať s použitím riadnych lomítok “/“ napríklad: 6Cdo/26/2018, 3To/2/2019, 3Obdo/26/2020, 3Asan/9/2019.

Posledné rozhodnutia

Dátum: 19.01.2021
Číslo rozhodnutia: 3 292,40 eur s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 19.01.2021
Číslo rozhodnutia: finančné veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 14.01.2021
Číslo rozhodnutia: § 199/1, 2a,b, 3 Tr.zák. a iné
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 14.01.2021
Číslo rozhodnutia: § 189/1, 2b r.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 13.01.2021
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 13.01.2021
Číslo rozhodnutia: uložení pokuty 8 000 eur prevádzka vozidiel
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 13.01.2021
Číslo rozhodnutia: § 172/1c,d, 2a Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 13.01.2021
Číslo rozhodnutia: disciplnárne previnenie - odňatie poľovníckej trofeje
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 13.01.2021
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 13.01.2021
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 13.01.2021
Číslo rozhodnutia: katastrálne veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 13.01.2021
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 13.01.2021
Číslo rozhodnutia: § 212/1, 2a, 4f Tr.zák. a iné
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 13.01.2021
Číslo rozhodnutia: § 221/1, 2, 3c Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 13.01.2021
Číslo rozhodnutia: § 408/1 Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 13.01.2021
Číslo rozhodnutia: § 348/1a Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 13.01.2021
Číslo rozhodnutia: upustenie od VTOS
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 12.01.2021
Číslo rozhodnutia: § 270/2, 4b Tr.zák. a iné
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 12.01.2021
Číslo rozhodnutia: § 212/1g Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 11.01.2021
Číslo rozhodnutia: nariadenie zabezpečovacieho opatrenia
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 11.01.2021
Číslo rozhodnutia: podmienečné prepustenie z VTOS
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 31.12.2020
Číslo rozhodnutia: ZAISTENIE
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 31.12.2020
Číslo rozhodnutia: § 189/1, 2b Tr.zák. a iné
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 31.12.2020
Číslo rozhodnutia: § 194/1, 2a, 3a Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 31.12.2020
Číslo rozhodnutia: § 289/2 Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 31.12.2020
Číslo rozhodnutia: uznanie cudzozemského rozsudku
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.12.2020
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.12.2020
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.12.2020
Číslo rozhodnutia: 14 384,02 eur s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 30.12.2020
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:

 
Skočiť na navigáciu