Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 97887

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 27.09.2023
Spisová značka: 5CdoR/11/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úprave výkonu rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu
Dátum: 27.09.2023
Spisová značka: 9Cdo/167/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Dátum: 27.09.2023
Spisová značka: 9Cdo/289/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: likvidáciu dedičstva
Dátum: 27.09.2023
Spisová značka: 5CdoR/12/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úpravu práv a povinností k mal. dieťaťu
Dátum: 27.09.2023
Spisová značka: 7Cdo/131/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 397,24 eur s prísl.
Dátum: 27.09.2023
Spisová značka: 1Cdo/87/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
Dátum: 27.09.2023
Spisová značka: 5Cdo/161/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 80 686 eur s prísl.
Dátum: 27.09.2023
Spisová značka: 5Cdo/170/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 3 465,56 eura s prísl.
Dátum: 27.09.2023
Spisová značka: 9Cdo/293/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nahradenie prejavu vôle
Dátum: 27.09.2023
Spisová značka: 1Cdo/106/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 26 040,44 eura s prísl.
Dátum: 27.09.2023
Spisová značka: 1Cdo/175/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úpravu výkonu rodič. práv a povinností k mal. dieťaťu
Dátum: 27.09.2023
Spisová značka: 1Cdo/214/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu nemajetkovej ujmy
Dátum: 27.09.2023
Spisová značka: 1Cdo/235/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vypratanie nehnuteľností
Dátum: 27.09.2023
Spisová značka: 5CdoPr/6/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie rozsahu zodpovednosti za pracovný úraz a iné
Dátum: 27.09.2023
Spisová značka: 5Ndc/47/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie otcovstva
Dátum: 27.09.2023
Spisová značka: 5Cdo/96/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 12 800 eur s prísl.
Dátum: 27.09.2023
Spisová značka: 1Cdo/18/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti skončenia prac. pomeru a iné
Dátum: 27.09.2023
Spisová značka: 5Uro/1/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: uznanie cudzozemského rozhodnutia
Dátum: 27.09.2023
Spisová značka: 1Cdo/24/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody na zdraví s prísl.
Dátum: 27.09.2023
Spisová značka: 1Cdo/169/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu