Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 100116

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4Ndob/1/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 24 264,02 eur s prísl.
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4Ndob/3/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 295,97 eur s prísl.
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4Ndob/65/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 30 537,32 eur s prísl.
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4Ndob/81/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 891,41 eur s prísl.
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4Obdo/4/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 14 384,02 eur s prísl.
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4Obdo/53/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neúčinnosti právnych úkonov a iné
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4Tdo/62/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: neosvedčení sa odsúdeného - obnova konania 3PP/134/2019
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4Cdo/42/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že nehnuteľnosť patrí do dedičstva
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4XEObd/10/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 306,71 eura s prísl., trov konania a trov exekúcie
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4XObdo/1/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4Tdo/82/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 172/1c,d, 2c Tr.zák.
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4XEObd/8/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 645,29 eur s prísl. a ďalších trov exekúcie
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 2Cdo/232/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 42 155,90 eura s prísl.
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 2Cdo/185/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 2Cdo/77/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydanie dedičstva oprávnenému dedičovi
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 2TdoV/10/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 296 Tr.zák. a iné
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4Cdo/98/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydanie bezdôvodného obohatenia
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4Cdo/21/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 7 826 eur s prísl.
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 2Cdo/135/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4Cdo/307/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a iné

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu