Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 96085

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 9Cdo/250/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody na zdraví s prísl.
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 2XEObd/14/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 380,40 eur s prísl.
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 9Cdo/10/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 3 500 eur s prísl.
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 9Cdo/177/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že Egon Kaločai je otcom mal. Daniela Banga
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 9Cdo/200/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie práva na mimoriadny výkon. bonus a 7 020 eur s prísl
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 9Cdo/218/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 13 896,20 Kč s prísl.
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 9Cdo/251/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatné skončenie pracovného pomeru a náhradu mzdy
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 9Cdo/31/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 704 eur s prísl.
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 9Cdo/368/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 12 745,21 eur s prísl.
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 9Cdo/37/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 9Cdo/39/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 7 500 eur s prísl.
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 9Cdo/50/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 9Cdo/51/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 9Cdo/55/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vypratanie nehnuteľnosti
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 9CdoGp/1/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: prejednanie dedičstva
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 9Nc/1/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 9Ndc/20/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 6 500,- eur (3Up/177/2022)
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 1ObdoV/4/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vylúčenie vecí z konkurznej podstaty úpadcu
Dátum: 26.01.2023
Spisová značka: 4Cdo/76/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 4 938,63 eur s prísl.
Dátum: 26.01.2023
Spisová značka: 4Ndc/1/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva + ÚPP

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu