Skočiť na obsah

Rozhodnutia


Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
  • Súčasné rozhodnutia (rozhodnutia približne od roku 2017) je možné vyhľadávať s použitím riadnych lomítok “/“ napríklad: 6Cdo/26/2018, 3To/2/2019, 3Obdo/26/2020, 3Asan/9/2019.

Posledné rozhodnutia

Dátum: 16.12.2020
Číslo rozhodnutia: invalidný dôchodok
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 16.12.2020
Číslo rozhodnutia: zvýšenie výživného
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 16.12.2020
Číslo rozhodnutia: vymoženie 796,65 eur s prísl.
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 16.12.2020
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 16.12.2020
Číslo rozhodnutia: premeranie pozemkov
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 16.12.2020
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 16.12.2020
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 16.12.2020
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 16.12.2020
Číslo rozhodnutia: zdravotné a nemocenské poistenie
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 16.12.2020
Číslo rozhodnutia: náhradu nemajetkovej ujmy
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 16.12.2020
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 16.12.2020
Číslo rozhodnutia: colné veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 16.12.2020
Číslo rozhodnutia: katastrálne veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 16.12.2020
Číslo rozhodnutia: zrušenie zmluvy o mimoriadnom medziúvere a stavebnom úvere
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 16.12.2020
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 16.12.2020
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 16.12.2020
Číslo rozhodnutia: 435,27 eur s prísl.
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 16.12.2020
Číslo rozhodnutia: vymoženie 244,97 eur s prísl.
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 16.12.2020
Číslo rozhodnutia: § 194/1, 2b, 3a Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 16.12.2020
Číslo rozhodnutia: určenie vlastníckeho práva
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 16.12.2020
Číslo rozhodnutia: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 15.12.2020
Číslo rozhodnutia: neplatnosť okamžitého skončenia prac. pomeru a iné
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 15.12.2020
Číslo rozhodnutia: zmenu úpravy výkonu rodič. práv a povinností
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 15.12.2020
Číslo rozhodnutia: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 15.12.2020
Číslo rozhodnutia: 4 597,74 eur s prísl.
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 15.12.2020
Číslo rozhodnutia: ochranu dobrého mena právnickej osoby
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 15.12.2020
Číslo rozhodnutia: 10 314,08 eur s prísl.
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 15.12.2020
Číslo rozhodnutia: určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 15.12.2020
Číslo rozhodnutia: nariadenie neodkladného opatrenia
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 15.12.2020
Číslo rozhodnutia: § 212/2f, 3b tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:

 
Skočiť na navigáciu