Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 96085

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 25.01.2023
Spisová značka: 4Cdo/140/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 1 829,46 eura s prísl.
Dátum: 25.01.2023
Spisová značka: 4Cdo/163/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že prac. pomer medzi stranami trvá
Dátum: 25.01.2023
Spisová značka: 4Cdo/32/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy
Dátum: 24.01.2023
Spisová značka: 1TdoV/13/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 336/1 Tr.zák.
Dátum: 24.01.2023
Spisová značka: 1Cdo/6/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 16 550,73 eur s prísl.
Dátum: 24.01.2023
Spisová značka: 1Ndc/13/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 3 244,24 eur s prísl.
Dátum: 24.01.2023
Spisová značka: 1Cdo/200/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy
Dátum: 24.01.2023
Spisová značka: 1Cdo/8/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 24.01.2023
Spisová značka: 3Urto/1/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: Česká republika - uznanie rozhodnutia o peňažnej sankcii
Dátum: 24.01.2023
Spisová značka: 4Tdo/50/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 155/1 Tr.zák.
Dátum: 24.01.2023
Spisová značka: 2Urtos/1/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: uznanie a výkon rozhodnutia - vykonanie zvyšku trestu
Dátum: 24.01.2023
Spisová značka: 1Cdo/160/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neúčinnosť právneho úkonu
Dátum: 24.01.2023
Spisová značka: 1Cdo/198/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neúplnom podaní
Dátum: 24.01.2023
Spisová značka: 1Cdo/190/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 10 491,35 eur s prísl.
Dátum: 24.01.2023
Spisová značka: 4Tdo/94/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 360a/1b,c, 2a Tr.zák.
Dátum: 24.01.2023
Spisová značka: 1Cdo/176/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: uloženie povinnosti uzatvoriť zmluvu
Dátum: 24.01.2023
Spisová značka: 1Cdo/15/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti úverovej a záložnej zmluvy a iné
Dátum: 24.01.2023
Spisová značka: 1Cdo/135/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že nehnuteľnosti patria do BSM
Dátum: 24.01.2023
Spisová značka: 1Cdo/155/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 24.01.2023
Spisová značka: 1Cdo/242/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 9 964,10 eur s prísl.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu