Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 92115

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 2XObdo/14/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 9Cdo/158/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladných opatrení
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 4Obo/12/2020
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 23 235,74 eur
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 7Cdo/119/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti právnych úkonov a iné
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 8Cdo/301/2019
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie absolútnej neplatnosti právneho úkonu
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 1Obdo/31/2020
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 16 280 eur s prísl.
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 2Nc/5/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: o určenie vlastníckeho práva a iné
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 7Cdo/201/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 1Obdo/21/2020
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 7Cdo/214/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 7Cdo/158/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nejasnom podaní
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 7XCdo/1/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vymoženie 232,35 eur s prísl.
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 7Ndc/14/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva a úpravu výkonu rodič. práv a povinností
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 7Cdo/180/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 1Oboer/6/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 1 516,44 eur s prísl.
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 1Ndob/11/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 2 141,76 eur s prísl.
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 1XEObd/3/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 573,59 eura s prísl.
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 1XObdo/3/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 7Cdo/202/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu rozsahu úpravy styku s mal. dieťaťom
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 7Cdo/135/2019
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 2 278,41 eur s prísl.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu