Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 93375

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 10.03.2022
Spisová značka: 5Tdo/68/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 188/1 Tr.zák.
Dátum: 10.03.2022
Spisová značka: 5Tdo/79/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 310/1 Tr.zák.
Dátum: 09.03.2022
Spisová značka: 1Tdo/14/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 221/1, 4a Tr.zák.
Dátum: 09.03.2022
Spisová značka: 1To/2/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 329/1 Tr.zák.
Dátum: 09.03.2022
Spisová značka: 3Tdo/98/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 149/1, 2a Tr.zák. a iné
Dátum: 09.03.2022
Spisová značka: 3Tdo/100/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 145/1, 2c,e Tr.zák.
Dátum: 08.03.2022
Spisová značka: 9Ndc/3/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 08.03.2022
Spisová značka: 4Cdo/22/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 8 567,23 eur s prísl.
Dátum: 08.03.2022
Spisová značka: 1TdoVS/1/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 333/1, 2b Tr.zák.
Dátum: 04.03.2022
Spisová značka: 5To/11/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 296 Tr.zák.
Dátum: 03.03.2022
Spisová značka: 5Urto/1/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: uznanie cudzozemského rozsudku o peňažnej sankcii
Dátum: 02.03.2022
Spisová značka: 1Obdo/10/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 15 740,75 eur s prísl.
Dátum: 02.03.2022
Spisová značka: 3Tdo/29/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 172/1c,d Tr.zák.
Dátum: 02.03.2022
Spisová značka: 1XObdo/12/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 02.03.2022
Spisová značka: 1XObdo/11/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 02.03.2022
Spisová značka: 1XObdo/9/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 02.03.2022
Spisová značka: 1XObdo/10/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 7Cdo/36/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť kúpnej zmluvy a iné
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 2Tdo/31/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 208/1a Tr.zák.
Dátum: 28.02.2022
Spisová značka: 2Tdo/29/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 155/1 Tr.zák.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu