Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 98708

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 7Cdo/115/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti dražby a iné
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 7Cdo/172/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 7Cdo/247/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: odstránenie neoprávnenej stavby
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 7Cdo/248/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 7Cdo/255/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 7Cdo/258/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vypratanie nehnuteľnosti
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 1Cdo/1/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehn.
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 1Cdo/164/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 150 000 eur s prísl.
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 1Cdo/171/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: uloženie povinnosti zdržať sa zásahov do vlast. práva a iné
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 1Cdo/213/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 1Cdo/29/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť výpovede z prac. pomeru a náhradu mzdy a iné
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 1Cdo/32/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody a iné
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 1Cdo/53/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti závetu a listiny o vydedení
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 1Cdo/63/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 1Cdo/98/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva po poručiteľke
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 1CdoGp/1/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ustanovenie opatrovníka zomrelému domnelému otcovi
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 1Nc/6/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 1Ndc/31/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 1 740 eur s prísl.
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 1Ndc/33/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 435,73 eur s prísl.
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 1Ndc/34/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 810,24 eur s prísl.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu