Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 97413

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 2Ndc/26/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zvýšenie výživného
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 2Ndc/24/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu ÚPP
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 2Ndc/23/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zvýšenie výživného
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 1XObdo/3/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 5Ndc/17/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: uloženie povinnosti matke vyplatiť výživné prijaté od otca a
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 2Cdo/192/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: urč.,že udel. plnomocenstva odporkyne je neplat. práv. úkon
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 2Cdo/207/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 2Cdo/292/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 2Ndc/10/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 2Ndc/11/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva a ÚPP k mal. dieťaťu
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 2Ndc/13/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: uloženie informačnej povinnosti
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 2Ndc/14/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k mal.
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 2Ndc/15/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zvýšenie výživného
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 2Ndc/16/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu starostlivosti
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 2Ndc/19/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ÚPP k mal. deťom na čas do rozvodu
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 2Ndc/21/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva a ÚPP k mal. dieťaťu
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 3Obdo/18/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: nariadenie dodatočnej likvidácie
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 5Ndob/3/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 21 481,32 eur s prísl.
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 5Ndc/34/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nahradenie súhlasu otca pri nezhode rodičov a iné
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 5Ndc/39/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zvýšenie vyživovacej povinnosti otca voči maloletej

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu