Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 98708

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 1Ndc/36/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu úpravy styku otca s mal. deťmi
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 1Ndc/37/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: schválenie právneho úkonu
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 1Ndc/38/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: schválenie právneho úkonu za mal.deti
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 1Ndc/39/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 1Ndc/40/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 1 500 eur s prísl.
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 1Tdo/67/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 172/1c,d, 2c,e Tr.zák.
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 1Tdo/84/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 213/1, 2 Tr.zák.
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 7Cdo/91/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 2 039,29 eur s prísl.
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 7Cdo/91/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 7Cdo/52/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 7CdoR/16/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: výkon rozhodnutia o úprave styku otca s mal. a iné
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 7Nc/5/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti nájomnej zmluvy a iné určenie
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 7Ndc/57/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmene ÚPP k mal. deťom
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 7Ndc/59/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ÚPP k mal. deťom
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 7Ndc/60/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 7Ndc/62/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie otcovstva
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 5Tdo/81/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 172/1c,d Tr.zák.
Dátum: 13.12.2023
Spisová značka: 5Tdo/83/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 360/1, 2a,b Tr.zák.
Dátum: 12.12.2023
Spisová značka: 2Tdo/33/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 194/1, 3a Tr.zák.
Dátum: 12.12.2023
Spisová značka: 2Cdo/132/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu