Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 96085

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 24.01.2023
Spisová značka: 1Cdo/5/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nejasnom podaní o určenie neprijateľ. zmluv. podmienok a i.
Dátum: 24.01.2023
Spisová značka: 1Cdo/44/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Dátum: 24.01.2023
Spisová značka: 1Cdo/217/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 11 683,19 eur s prísl.
Dátum: 24.01.2023
Spisová značka: 1Cdo/256/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 30 000 eur s prísl.
Dátum: 24.01.2023
Spisová značka: 1Cdo/130/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Dátum: 18.01.2023
Spisová značka: 3Urtos/1/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: podmienečné prepustenie z VTOS
Dátum: 17.01.2023
Spisová značka: 4Tdo/60/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 221/1, 2 Tr.zák.
Dátum: 11.01.2023
Spisová značka: 2TdoV/10/2020
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: §329/1, 2 Tr.zák.
Dátum: 10.01.2023
Spisová značka: 1Urto/8/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: uznanie cudzozemského rozsudku
Dátum: 09.01.2023
Spisová značka: 4Nc/6/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ulož. povinnosti zdržať sa zavlažovania tráv. porastov a i.
Dátum: 22.12.2022
Spisová značka: 3Tdo/21/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 212/1g, 2b Tr.zák.
Dátum: 22.12.2022
Spisová značka: 3Tdo/50/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 145/1 Tr.zák.
Dátum: 21.12.2022
Spisová značka: 4Tdo/90/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 211/1b, 3a Tr.zák.
Dátum: 21.12.2022
Spisová značka: 2Ndc/13/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 36 661,42 eur s prísl.
Dátum: 21.12.2022
Spisová značka: 4Tdo/74/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 207/2 Tr.zák.
Dátum: 20.12.2022
Spisová značka: 2Obdo/88/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vypratanie a vydanie nebytových priestorov
Dátum: 20.12.2022
Spisová značka: 2Obdo/85/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti právneho úkonu
Dátum: 20.12.2022
Spisová značka: 2XEObd/12/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 952,66 eura s prísl.
Dátum: 20.12.2022
Spisová značka: 2Oboer/13/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 1 702 SKK a 3 860 SKK zml. pokutu
Dátum: 20.12.2022
Spisová značka: 2Obdo/14/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 2 389,96 eur s prísl.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu