Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 97413

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 5Ndc/37/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zvýšenie výživného
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 5Ndc/19/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva a ÚPP k mal. deťom
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 5Ndc/18/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zníženie výživného
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 5Ndc/38/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmene úpravy práv a povinností rodičov
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 5Ndc/28/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 5Ndc/27/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie výživného
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 5Ndc/29/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie vyživovacej povinnosti
Dátum: 25.07.2023
Spisová značka: 5Obdo/25/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 4 824,94 eur s prísl.
Dátum: 25.07.2023
Spisová značka: 1Obdo/57/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 19 256,62 eur s prísl.
Dátum: 25.07.2023
Spisová značka: 2Cdo/42/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti odvolania z funkcie riaditeľa školy a in
Dátum: 25.07.2023
Spisová značka: 2Cdo/205/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 25.07.2023
Spisová značka: 5Obdo/16/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 25.07.2023
Spisová značka: 2Cdo/318/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: "urobenie podania žaloby"
Dátum: 25.07.2023
Spisová značka: 5Oboer/3/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 330,30 eur s prísl.
Dátum: 25.07.2023
Spisová značka: 5Oboer/4/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 330,30 eur
Dátum: 25.07.2023
Spisová značka: 4Cdo/70/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť kúpnej zmluvy a určenie vlastníckeho práva
Dátum: 25.07.2023
Spisová značka: 4Ndc/14/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva a ÚPP k mal. dieťaťu
Dátum: 25.07.2023
Spisová značka: 4Ndc/16/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ÚPP k mal. deťom na čas po rozvode
Dátum: 25.07.2023
Spisová značka: 4Ndc/12/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie výživného na maloleté dieťa na čas do rozvodu
Dátum: 25.07.2023
Spisová značka: 4Ndc/15/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu výkonu rodič. práv a povinností

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu