Skočiť na obsah

Rozhodnutia


Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
  • Súčasné rozhodnutia (rozhodnutia približne od roku 2017) je možné vyhľadávať s použitím riadnych lomítok “/“ napríklad: 6Cdo/26/2018, 3To/2/2019, 3Obdo/26/2020, 3Asan/9/2019.

Posledné rozhodnutia

Dátum: 15.12.2020
Číslo rozhodnutia: podmienečné prepustenie - neosvedčenie sa odsúdeného
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 14.12.2020
Číslo rozhodnutia: určenie neexistencie právneho vzťahu
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 14.12.2020
Číslo rozhodnutia: konkurz
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 14.12.2020
Číslo rozhodnutia: 33 000 eur s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 14.12.2020
Číslo rozhodnutia: vymoženie 981,86 eur s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 14.12.2020
Číslo rozhodnutia: 13 415,95 eur s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 14.12.2020
Číslo rozhodnutia: vymoženie 151,36 eur s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 10.12.2020
Číslo rozhodnutia: určenie, že pohľadávky patria do dedičstva
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 10.12.2020
Číslo rozhodnutia: 106 930,14 eur s prísl.
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 10.12.2020
Číslo rozhodnutia: vydanie hnuteľných vecí
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 10.12.2020
Číslo rozhodnutia: vymoženie 72,27 eur a trov exekúcie
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 10.12.2020
Číslo rozhodnutia: náhradu nemajetkovej ujmy
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 10.12.2020
Číslo rozhodnutia: 6 611,33 eur s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 10.12.2020
Číslo rozhodnutia: určenie popretej pohľadávky
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 10.12.2020
Číslo rozhodnutia: 284,50 eur s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 10.12.2020
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 10.12.2020
Číslo rozhodnutia: nariadenie neodkladného opatrenia
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 10.12.2020
Číslo rozhodnutia: vymoženie 29 874,53 eur s prísl., trov konania a exekúcie
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 10.12.2020
Číslo rozhodnutia: vymoženie 264,89 eur s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 10.12.2020
Číslo rozhodnutia: vymoženie 3 418,97 eur s prísl. a trov exekúcie
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 10.12.2020
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 10.12.2020
Číslo rozhodnutia: určenie popretej pohľadávky
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 10.12.2020
Číslo rozhodnutia: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 10.12.2020
Číslo rozhodnutia: vymoženie 94,14 eur s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 10.12.2020
Číslo rozhodnutia: vymoženie 264,89 eur s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 10.12.2020
Číslo rozhodnutia: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 09.12.2020
Číslo rozhodnutia: 96 000 eur z titulu náhrady škody a ušlého zisku
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 09.12.2020
Číslo rozhodnutia: 300 eur
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 09.12.2020
Číslo rozhodnutia: 4 440 eur s prísl.
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 09.12.2020
Číslo rozhodnutia: § 212/2f, 3b Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:

 
Skočiť na navigáciu