Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 92115

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 7Cdo/221/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 312,40 eur s prísl.
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 7Cdo/192/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 3 396,04 eur s prísl.
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 7Cdo/182/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 58,95 eur s prísl.
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 1Obdo/94/2020
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neúčinnosti právneho úkonu
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 1Obdo/97/2020
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 44 131,77 eur s prísl.
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 1Obdo/40/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 17 216,60 eur s prísl.
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 7Cdo/142/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie hraníc pozemkov a o určenie vlastníckeho práva
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 7Cdo/141/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 1Cdo/5/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 27 000 eur s prísl.
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 7Cdo/132/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 7Cdo/95/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 12 712,89 eur s prísl.
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 1XOboE/4/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 573,59 eur s prísl.
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 1XEObd/6/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 1 070,78 eur s prísl.
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 1XOboE/8/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 1 070,78 eur s prísl.
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 7Cdo/93/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 7Ndc/15/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti a iné
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 7Cdo/150/2019
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: splnenie povinnosti uzatvoriť zmluvu o bezplat. prevode bytu
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 1Obdo/27/2020
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 181 641,04 eur s prísl.
Dátum: 27.07.2021
Spisová značka: 1Oboer/8/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 2 123,31 eur s prísl.
Dátum: 26.07.2021
Spisová značka: 5Tdo/41/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 157/1 Tr.zák.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu