Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 93375

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 29.03.2022
Spisová značka: 9Ndc/4/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť skončenia prac. pomeru
Dátum: 29.03.2022
Spisová značka: 9Cdo/38/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 29.03.2022
Spisová značka: 9Cdo/316/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti rozhodcovského rozsudku
Dátum: 29.03.2022
Spisová značka: 7Nc/3/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 16 600 eur s prísl.
Dátum: 29.03.2022
Spisová značka: 9Cdo/117/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 29.03.2022
Spisová značka: 9Cdo/128/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 6 000 eur s prísl.
Dátum: 29.03.2022
Spisová značka: 1TdoV/8/2020
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 144/1 Tr.zák. a iné
Dátum: 29.03.2022
Spisová značka: 9Cdo/124/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Dátum: 29.03.2022
Spisová značka: 9Cdo/126/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť skončenia pracovného pomeru a iné
Dátum: 29.03.2022
Spisová značka: 9CdoGp/1/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu bolestného a sťaženie spoločenského uplatnenia
Dátum: 29.03.2022
Spisová značka: 8Cdo/139/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 2 976,79 eur s prísl.
Dátum: 29.03.2022
Spisová značka: 9Cdo/132/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vypratanie bytu
Dátum: 29.03.2022
Spisová značka: 9Cdo/128/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu straty na zárobku
Dátum: 29.03.2022
Spisová značka: 9Cdo/9/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie výkonu rozhodnutia o úprave styku
Dátum: 29.03.2022
Spisová značka: 9Cdo/344/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úpravu práv a povinností rodičov k mal. dieťaťu
Dátum: 29.03.2022
Spisová značka: 8Cdo/157/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydanie bezdôvodného obohatenia a iné
Dátum: 29.03.2022
Spisová značka: 3Cdo/259/2019
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 7 284,41 eur
Dátum: 29.03.2022
Spisová značka: 9Cdo/296/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva
Dátum: 29.03.2022
Spisová značka: 9Cdo/213/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 8 722,23 eura
Dátum: 29.03.2022
Spisová značka: 4Tdo/35/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 188/1, 2d Tr.zák. a iné

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu