Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 100116

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4Cdo/22/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neúplnej žalobe na obnovu konania
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4Cdo/112/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti závetu
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4Cdo/157/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: primerané zadosťučinenie
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4Cdo/158/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti spojenej s náhradou nemajetk. ujmy s prísl
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4Cdo/16/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydanie bezdôvodného obohatenia
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4Cdo/20/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 73 000 eur
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 3Cdo/32/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 1Cdo/36/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti kúpnej zmluvy
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4XObdo/2/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4XObdo/3/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4XObdo/4/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4XObdo/5/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4XObdo/6/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4XObdo/7/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 4XOboE/3/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 645,29 eur s prísl. a ďalších trov exekúcie
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 5Cdo/107/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 5Cdo/21/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 100 000 eur s prísl.
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 1Ndob/107/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vylúčenie majetku zo súpisu úpadcu
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 1Obdo/42/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 662,40 eur s prísl.
Dátum: 27.03.2024
Spisová značka: 1Tdo/76/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 212/1 Tr.zák.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu