Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 97413

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 9Cdo/192/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie rozsudku pre zmeškanie a iné
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/31/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 600 eur s prísl.
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 9Cdo/194/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 9Ndc/13/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zverenie mal. do náhradnej os. starostlivosti a iné
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 9Ndc/12/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ÚPP k mal. dieťaťu
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/32/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva a ÚPP k mal. dieťaťu
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/33/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie vyživovacej povinnosti
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 9Ndc/22/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyslovenie prípustnosti prevzatia umiestnenej
Dátum: 01.08.2023
Spisová značka: 1XObdo/6/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 01.08.2023
Spisová značka: 1XObdo/7/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 01.08.2023
Spisová značka: 1XObdo/8/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 01.08.2023
Spisová značka: 1XObdo/9/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 31.07.2023
Spisová značka: 7Nc/3/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti
Dátum: 31.07.2023
Spisová značka: 4Obdo/32/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 50 688,48 eur s prísl.
Dátum: 31.07.2023
Spisová značka: 4Oboer/8/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 2 041,43 eur s prísl.
Dátum: 31.07.2023
Spisová značka: 4XOboE/1/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 179,25 eura s prísl. a trov exekúcie
Dátum: 31.07.2023
Spisová značka: 4XEObd/4/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 179,25 eur s prísl.
Dátum: 31.07.2023
Spisová značka: 2Obo/5/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vylúčenie veci z konkurznej podstaty
Dátum: 31.07.2023
Spisová značka: 4Tdo/48/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 223/1, 3a Tr.zák.
Dátum: 31.07.2023
Spisová značka: 4Tdo/40/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 276/1, 2d Tr.zák.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu