Skočiť na obsah

Rozhodnutia


Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
  • Súčasné rozhodnutia (rozhodnutia približne od roku 2017) je možné vyhľadávať s použitím riadnych lomítok “/“ napríklad: 6Cdo/26/2018, 3To/2/2019, 3Obdo/26/2020, 3Asan/9/2019.

Posledné rozhodnutia

Dátum: 26.01.2021
Číslo rozhodnutia: § 144/1, 2d,e Tr.zák. a iné
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 26.01.2021
Číslo rozhodnutia: 3 996,98 eur s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 26.01.2021
Číslo rozhodnutia: zaplatenie zmluvnej pokuty
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 26.01.2021
Číslo rozhodnutia: služobný pomer-disciplinárny rozkaz
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 26.01.2021
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 26.01.2021
Číslo rozhodnutia: uložení pokuty 7 574,80 eur daňové priznanie
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 26.01.2021
Číslo rozhodnutia: uložení pokuty 1 000 eur nelegálna práca
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 26.01.2021
Číslo rozhodnutia: určenie neplatnosti zmluvy, o zriadení záložného práva
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 26.01.2021
Číslo rozhodnutia: 618 948,31 eur s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 26.01.2021
Číslo rozhodnutia: slobodnom prístupe k informáciám
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 26.01.2021
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 26.01.2021
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 26.01.2021
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 26.01.2021
Číslo rozhodnutia: neplatnosť výpovede a o náhradu mzdy
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 26.01.2021
Číslo rozhodnutia: uznanie cudzozemského rozsudku
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 26.01.2021
Číslo rozhodnutia: § 360/1, 2b Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 26.01.2021
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 26.01.2021
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 26.01.2021
Číslo rozhodnutia: 74 022,44 eur s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 26.01.2021
Číslo rozhodnutia: vymoženie 1 012,92 eur
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 26.01.2021
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 26.01.2021
Číslo rozhodnutia: vymoženie 483,97 eura s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 25.01.2021
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 25.01.2021
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 25.01.2021
Číslo rozhodnutia: služobný pomer-prepustenie, porušenie povinnosti
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 25.01.2021
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 25.01.2021
Číslo rozhodnutia: stavebné konanie
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 25.01.2021
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 25.01.2021
Číslo rozhodnutia: služobný pomer
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 25.01.2021
Číslo rozhodnutia: zistenej nezrovnalosti a vrátenie finančných prostriedkov
Kolégium: Správne
Merito veci:

 
Skočiť na navigáciu