Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 96085

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/337/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyporiadanie BSM po rozvode
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/340/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/342/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 1 448,11 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/352/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/185/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydanie bezdôvodného obohatenia
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/49/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že dôvody vydedenia nie sú dané
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/360/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/350/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 18 586 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/347/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 5 555,68 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/194/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 5 000 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/20/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/21/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/165/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť skončenia pracovného pomeru a iné
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/25/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 41 817,74 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/36/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/54/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/50/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/75/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zákaz zásahov do vlastníckych práv
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/89/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/94/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu nemajetkovej ujmy, o svedočnom

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu