Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 98708

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 4To/5/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 261/1, 2a Tr.zák. a iné
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 4Urtos/9/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: zmenu spôsobu výkonu trestu
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 5Cdo/119/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 7 000 eur s prísl.
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 2Cdo/103/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti zmluvy o zriadení zálož. práva
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 2Cdo/21/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 2 283,81 eur s prísl.
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 2Cdo/222/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 10 000 eur s prísl.
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 2Cdo/293/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 2Cdo/296/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 2 574,59 eur s prísl.
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 4Ndob/52/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 32 211,33 eur s prísl.
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 4Ndob/54/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 27 180,97 eur s prísl.
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 4Ndob/56/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti rozhodnutia jediného spoločníka
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 4Ndob/68/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neúčinnosti právneho úkonu a iné
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 4Ndob/41/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 7 352,38 eur s prísl.
Dátum: 18.12.2023
Spisová značka: 1Nc/7/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 111 950,54 eur s prísl.
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 4Cdo/120/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody 92 330,29 eur s prísl.
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 5Cdo/11/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 5Cdo/13/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 55 728,80 eur s prísl.
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 5Cdo/205/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 2TdoV/14/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 329/1, 3 Tr.zák.
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 2XEObd/12/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 512,85 eur s prísl.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu