Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 93375

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 29.03.2022
Spisová značka: 9Cdo/55/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 29.03.2022
Spisová značka: 9Cdo/139/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 1 676,84 eur s prísl.
Dátum: 29.03.2022
Spisová značka: 9Cdo/37/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 1 925,64 eur s prísl.
Dátum: 29.03.2022
Spisová značka: 9Cdo/227/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zaplatenie poplatku za použitie spoplatnených ciest
Dátum: 29.03.2022
Spisová značka: 9Cdo/217/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zaplatenie poplatkov za užívanie diaľnic
Dátum: 29.03.2022
Spisová značka: 1Ndob/4/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 1 579 861,59 eur s prísl.
Dátum: 29.03.2022
Spisová značka: 1Obdo/31/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neúčinnosti právneho úkonu
Dátum: 24.03.2022
Spisová značka: 4CdoGp/1/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 24.03.2022
Spisová značka: 4Cdo/270/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva a ÚPP na čas po rozvode
Dátum: 24.03.2022
Spisová značka: 4Cdo/41/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 2 589,63 eur s prísl.
Dátum: 24.03.2022
Spisová značka: 4Cdo/125/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 33 360,41 eur s prísl.
Dátum: 24.03.2022
Spisová značka: 4Cdo/278/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu nemajetkovej ujmy
Dátum: 24.03.2022
Spisová značka: 4Cdo/31/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 24.03.2022
Spisová značka: 4Ndc/3/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 70,13 eur s prísl.
Dátum: 24.03.2022
Spisová značka: 4Cdo/28/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 24.03.2022
Spisová značka: 4Cdo/139/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru
Dátum: 24.03.2022
Spisová značka: 4Ndc/1/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: prípustnosť zapretia otcovstva
Dátum: 23.03.2022
Spisová značka: 4Cdo/182/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 23.03.2022
Spisová značka: 2Obdo/99/2020
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti dražby
Dátum: 23.03.2022
Spisová značka: 4Cdo/194/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: uplatnenie predkupného práva pri prevode nehnuteľnosti

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu