Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 98708

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 2XOboE/6/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 512,85 eur s prísl.
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 5Cdo/223/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: uloženie povinnosti zdržať sa zásahov do vlastníckeho práva
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 5Cdo/44/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 2Obo/3/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie pohľadávky proti podstate vo výške 41 706,40 eur
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 5Ndc/56/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zníženie výživného
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 5Ndc/58/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie otcovstva a ÚPP
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 5Ndc/59/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod a ÚPP k mal. deťom
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 5Ndc/60/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 5 000 eur s prísl.
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 5Ndc/61/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úprave styku s maloletou
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 4Cdo/126/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody vo výške 17 639,70 eur s prísl.
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 4Cdo/132/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neexistenciu záložného práva
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 4Cdo/135/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti hlasovania
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 4Cdo/146/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti výkonu záložného práva
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 4Cdo/193/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: primerané finančné zadosťučinenie 3 142,90 eura s prísl.
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 4Cdo/203/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 4 400 eur s prísl.
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 4Cdo/215/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zvýšenie výživného
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 4Cdo/234/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 5Cdo/229/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 10 329,42 eur s prísl.
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 2Obdo/25/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 569,89 eur s prísl.
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 5Cdo/65/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydanie bezdôvodného obohatenia a iné

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu