Skočiť na obsah

Rozhodnutia


Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
  • Súčasné rozhodnutia (rozhodnutia približne od roku 2017) je možné vyhľadávať s použitím riadnych lomítok “/“ napríklad: 6Cdo/26/2018, 3To/2/2019, 3Obdo/26/2020, 3Asan/9/2019.

Posledné rozhodnutia

Dátum: 25.01.2021
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 25.01.2021
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 25.01.2021
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 25.01.2021
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 20.01.2021
Číslo rozhodnutia: uložení pokuty 20 eur krádež kávy
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 20.01.2021
Číslo rozhodnutia: katastrálne veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 20.01.2021
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 20.01.2021
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 20.01.2021
Číslo rozhodnutia: katastrálne veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 20.01.2021
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 20.01.2021
Číslo rozhodnutia: 15 127,04 eur s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 20.01.2021
Číslo rozhodnutia: stavebné konanie
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 20.01.2021
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 20.01.2021
Číslo rozhodnutia: § 296 Tr.zák. a iné
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 20.01.2021
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 20.01.2021
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 20.01.2021
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 20.01.2021
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 20.01.2021
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 20.01.2021
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 20.01.2021
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 20.01.2021
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 20.01.2021
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 20.01.2021
Číslo rozhodnutia: ZAISTENIE
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 20.01.2021
Číslo rozhodnutia: 19 027,32 eur s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 20.01.2021
Číslo rozhodnutia: náhradu škody
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 20.01.2021
Číslo rozhodnutia: 518 125,20 eur s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 20.01.2021
Číslo rozhodnutia: 13 144,79 eur s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 19.01.2021
Číslo rozhodnutia: uznanie a výkon rozhodnutia - podmienečné prepustenie z VTOS
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 19.01.2021
Číslo rozhodnutia: uznanie cudzozemského rozsudku
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:

 
Skočiť na navigáciu