Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 92115

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 30.07.2021
Spisová značka: 3Cdo/54/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti
Dátum: 30.07.2021
Spisová značka: 4Cdo/130/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnostii hlasovania
Dátum: 30.07.2021
Spisová značka: 4Nc/4/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť okamžitého skončenia prac. pomeru
Dátum: 30.07.2021
Spisová značka: 4Cdo/23/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 1 512,44 eur s prísl.
Dátum: 30.07.2021
Spisová značka: 4Cdo/101/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva a iné
Dátum: 30.07.2021
Spisová značka: 4Cdo/76/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 5 000 eur s prísl.
Dátum: 29.07.2021
Spisová značka: 8Sžfk/14/2020
Kolégium: Správne
Merito veci: daňové veci
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 4Obdo/20/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 50 231,76 eura s prísl.
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 2Urto/8/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: uznanie cudzozemského rozsudku
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 8Sžfk/36/2020
Kolégium: Správne
Merito veci: daňové veci obnova konania 1S 1/2013
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 4Oboer/10/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 11 406,32 eur s prísl.
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 1Tdo/19/2020
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 212/2f, 3b Tr.zák.
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 1Tdo/33/2020
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: §188/1, 2c Tr.zák.
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 9Ndc/13/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 2 465,72 eur s prísl.
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 9Ndc/14/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úmrtný list
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 9Cdo/159/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva a ÚPP a nariadenie NO
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 9Co/1/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva a ÚPP a nariadenie NO
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 9Cdo/184/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 8Cdo/210/2019
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: uloženie povinnosti strpieť povinnosti vypl. z vec. bremena
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 9Cdo/230/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu nemajetkovej ujmy

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu