Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 96085

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7CdoR/2/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmena mena a priezviska maloletého dieťaťa
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Ndc/1/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 3 432,78 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Ndc/19/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhrady ujmy a škody 20 077 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/171/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Obdo/18/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/64/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 150 000 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/55/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie platnosti voľby predsedu a členov rady
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 6Cdo/120/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 34 524,73 eur s prísl.
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 9Cdo/2/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 17 134 eur s prísl.
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 6Cdo/14/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 2CdoV/3/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 9Cdo/323/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 9Cdo/32/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 96 180,51 eur s prísl.
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 9Cdo/242/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: výkon rozhodnutia o úpravu styku s mal. dieťaťom Adam Hatala
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 2XOboE/6/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 380,40 eur s prísl.
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 6Ndc/1/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 29 127,93 eur s prísl.
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 2Obdo/48/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 17 001,60 eur s prísl.
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 2Oboer/15/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie dlžného výživného a bežného výživného
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 2TdoV/12/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 270/1, 4b Tr.zák.
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 9Cdo/139/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti rozviazania prac. pomeru výpoveďou a iné

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu