Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 100297

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 25.04.2024
Spisová značka: 2Obdo/7/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: nariadenie zabezpečovacieho opatrenia
Dátum: 25.04.2024
Spisová značka: 2Oboer/8/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 1 206,25 eura s prísl.
Dátum: 25.04.2024
Spisová značka: 4Cdo/232/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť skončenia pracovného pomeru
Dátum: 25.04.2024
Spisová značka: 4Cdo/19/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že nehnuteľnosť patrí do dedičstva
Dátum: 25.04.2024
Spisová značka: 4Cdo/26/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 25.04.2024
Spisová značka: 4Cdo/37/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydanie bezdôvodného obohatenia
Dátum: 25.04.2024
Spisová značka: 4Cdo/12/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlast. a i.
Dátum: 25.04.2024
Spisová značka: 4Cdo/127/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 10 281,89 eur s prísl.
Dátum: 24.04.2024
Spisová značka: 5Tdo/23/2024
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 199/1 Tr.zák. a iné
Dátum: 24.04.2024
Spisová značka: 5Tdo/24/2024
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 201/1, 2a Tr.zák. a iné
Dátum: 24.04.2024
Spisová značka: 5Tdo/27/2024
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: zmenu výkonu ochrannej psych.a protitoxik. liečby
Dátum: 24.04.2024
Spisová značka: 3Ndob/116/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: zaplatenie zmluvnej pokuty
Dátum: 24.04.2024
Spisová značka: 1Cdo/183/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva
Dátum: 24.04.2024
Spisová značka: 3Cdo/13/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 24.04.2024
Spisová značka: 3Cdo/20/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: odporovateľnosť právnych úkonov a o návrhu na NO
Dátum: 24.04.2024
Spisová značka: 3CdoPr/2/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: obnova konania 20Cpr 23/2017
Dátum: 24.04.2024
Spisová značka: 3CdoPr/4/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru
Dátum: 24.04.2024
Spisová značka: 3CdoPr/5/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru
Dátum: 24.04.2024
Spisová značka: 3Ndc/6/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 11 312,56 eur s prísl.
Dátum: 24.04.2024
Spisová značka: 3Ndc/7/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 7 622,84 eur s prísl.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu