Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 93375

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 31.03.2022
Spisová značka: 4Obo/3/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 20 861,79 eur a prísl.
Dátum: 31.03.2022
Spisová značka: 3Obdo/8/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 177 412 eur s prísl.
Dátum: 31.03.2022
Spisová značka: 4XObdo/1/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 31.03.2022
Spisová značka: 7Cdo/5/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti
Dátum: 31.03.2022
Spisová značka: 5Cdo/147/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu mzdy a zaplatenie mzdy
Dátum: 31.03.2022
Spisová značka: 5Cdo/27/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 31.03.2022
Spisová značka: 4Ndob/2/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: konkurz
Dátum: 30.03.2022
Spisová značka: 1Cdo/245/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 12 992,41 eur s prísl. a o vzájomnej žalobe
Dátum: 30.03.2022
Spisová značka: 1Ndc/3/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: splnenie povinnosti uzavriež KZ a iné
Dátum: 30.03.2022
Spisová značka: 2TdoV/4/2020
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: uznaní a výkone rozhodnutia
Dátum: 30.03.2022
Spisová značka: 1Ndc/2/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva
Dátum: 30.03.2022
Spisová značka: 1Cdo/196/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 166 000 eur s prísl.
Dátum: 30.03.2022
Spisová značka: 1Cdo/161/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: odstránenie stavby a zriadenie vecného bremena
Dátum: 30.03.2022
Spisová značka: 1Cdo/182/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 30.03.2022
Spisová značka: 2XEObd/3/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 475,97 eur s prísl.
Dátum: 30.03.2022
Spisová značka: 2Obdo/11/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti zmluvy
Dátum: 30.03.2022
Spisová značka: 2Ndob/3/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 228 eur s prísl.
Dátum: 30.03.2022
Spisová značka: 1Cdo/162/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 2 518 142,52 eur s prísl.
Dátum: 30.03.2022
Spisová značka: 2Obdo/34/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 39 150 eur s prísl.
Dátum: 29.03.2022
Spisová značka: 2Tdo/20/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 212/2c Tr.zák.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu