Skočiť na obsah

Rozhodnutia


Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
  • Súčasné rozhodnutia (rozhodnutia približne od roku 2017) je možné vyhľadávať s použitím riadnych lomítok “/“ napríklad: 6Cdo/26/2018, 3To/2/2019, 3Obdo/26/2020, 3Asan/9/2019.

Posledné rozhodnutia

Dátum: 27.01.2021
Číslo rozhodnutia: § 160a/1, 2 Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 27.01.2021
Číslo rozhodnutia: právnu pomoc
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 27.01.2021
Číslo rozhodnutia: určenie neplatnosti právneho úkonu
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 27.01.2021
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 27.01.2021
Číslo rozhodnutia: vymoženie 535,68 eur s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 27.01.2021
Číslo rozhodnutia: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 27.01.2021
Číslo rozhodnutia: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 27.01.2021
Číslo rozhodnutia: určenie neplatnosti právneho úkonu
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 27.01.2021
Číslo rozhodnutia: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 27.01.2021
Číslo rozhodnutia: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 27.01.2021
Číslo rozhodnutia: 187 718,44 eur s prísl.
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 27.01.2021
Číslo rozhodnutia: určenie neúčinnosti právneho úkonu
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 27.01.2021
Číslo rozhodnutia: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 27.01.2021
Číslo rozhodnutia: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 27.01.2021
Číslo rozhodnutia: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 27.01.2021
Číslo rozhodnutia: 11 775,39 eur s prísl. a odmenou 39,25 eur zo zmenky
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 27.01.2021
Číslo rozhodnutia: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 27.01.2021
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 27.01.2021
Číslo rozhodnutia: určenie vlastníckeho práva
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 27.01.2021
Číslo rozhodnutia: uloženie povinnosti zdržať sa užívania nehnuteľnosti
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 27.01.2021
Číslo rozhodnutia: vymoženie 1 502 530,26 eur s prísl.
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 27.01.2021
Číslo rozhodnutia: § 212/1, 3a Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 27.01.2021
Číslo rozhodnutia: § 294/2 Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 27.01.2021
Číslo rozhodnutia: § 355/2a, 3d Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 26.01.2021
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 26.01.2021
Číslo rozhodnutia: slobodnom prístupe k informáciám
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 26.01.2021
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 26.01.2021
Číslo rozhodnutia: iný zásah orgánu verejnej správy
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 26.01.2021
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 26.01.2021
Číslo rozhodnutia: daňové veci
Kolégium: Správne
Merito veci:

 
Skočiť na navigáciu