Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 97413

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 2Ndc/9/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úpravu styku a zvýšenie výživného
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 3Ndc/1/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Cdo/83/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zaplatenie náhrady za odňaté nehnuteľnosti
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/11/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod a ÚPP
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/12/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu rozhodnutia o úprave výkonu rodičovských práv a povin.
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/13/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva a ÚPP
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/15/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ÚPP a iné
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/16/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úpravu výkonu rodič. práv a povinností k mal. dieťaťu
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/17/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ÚPP k mal. dieťaťu
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/19/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu ÚPP
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/20/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zvýšenie výživného na plnoleté dieťa
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/35/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zníženie výživného na maloletého a o úprave styku
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/36/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu nemajetkovej ujmy s prísl.
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/37/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/39/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k mal. deťom
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/40/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva a ÚPP k mal. deťom
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/41/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu výkonu rodič. práv a povinností a NO
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/42/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 439,15 eur s prísl.
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/43/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úpravu výkonu rodičovských práv a povinností
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 9Cdo/186/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu