Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 92115

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 12.08.2021
Spisová značka: 5Cdo/59/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zverenie maloletého do náhradnej osobnej starostlivosti a i.
Dátum: 12.08.2021
Spisová značka: 5Cdo/191/2019
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch
Dátum: 12.08.2021
Spisová značka: 5Cdo/169/2019
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Dátum: 12.08.2021
Spisová značka: 5Cdo/210/2019
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva
Dátum: 12.08.2021
Spisová značka: 5Cdo/106/2018
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu za obmedzenie vlastníctva 608 600,16 eur s prísl.
Dátum: 12.08.2021
Spisová značka: 5Ndc/8/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 1 598,54 eur s prísl.
Dátum: 12.08.2021
Spisová značka: 5Cdo/67/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Dátum: 12.08.2021
Spisová značka: 5Cdo/68/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
Dátum: 12.08.2021
Spisová značka: 2Ndc/6/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody 854 493,26 eur s prísl.
Dátum: 12.08.2021
Spisová značka: 5Tdo/44/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 199/1, 2b Tr.zák. a iné
Dátum: 12.08.2021
Spisová značka: 9Nc/7/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úprave práv a povinností
Dátum: 12.08.2021
Spisová značka: 5Tdo/47/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 189/1, 2a,b Tr.zák.
Dátum: 12.08.2021
Spisová značka: 5Tdo/49/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 172/1c,d Tr.zák. a iné
Dátum: 10.08.2021
Spisová značka: 11XECdo/1/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vymoženie 398,32 eur s prísl.
Dátum: 10.08.2021
Spisová značka: 2Tdo/25/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 289/2 Tr.zák. a iné
Dátum: 10.08.2021
Spisová značka: 2Tdo/61/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 344/1d Tr.zák.
Dátum: 10.08.2021
Spisová značka: 2Tdo/28/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 157/1, 2a Tr.zák. a iné
Dátum: 09.08.2021
Spisová značka: 9Nc/6/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 06.08.2021
Spisová značka: 3XObdo/8/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 06.08.2021
Spisová značka: 3XEObd/4/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 661,22 eur s prísl.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu