Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 96085

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 3XOboE/1/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 553,89 eura s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 4Obdo/3/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 52 596,22 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 4Obdo/42/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: nariadenie zabezpečovacieho opatrenia a NO
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 4Obdo/6/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie právneho dôvodu,vymáhateľnosti a výšky pohľadávky
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 4Obdo/70/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: odporovanie právnemu úkonu
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 4Obdo/81/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 51 463,69 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 4Obdo/91/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 35 849,52 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 4Oboer/9/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 82,98 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 4XEObd/1/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: zastavení exekúcie
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 4XObdo/21/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/1/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/148/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydanie bezdôvodného obohatenia
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/186/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/196/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 14 073,98 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/204/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 18 216 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/207/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníctva k nehnuteľnosti
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/215/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 652,13 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/260/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/29/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/318/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 57 813,62 eur s prísl.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu