Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 98708

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 04.01.2024
Spisová značka: 2TdoV/14/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 329/1, 3 Tr.zák.
Dátum: 30.12.2023
Spisová značka: 4Obdo/78/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie popretej pohľadávky
Dátum: 20.12.2023
Spisová značka: 1To/6/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 296 Tr.zák. a iné
Dátum: 20.12.2023
Spisová značka: 1Tdo/75/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 348/1a Tr.zák. a iné
Dátum: 20.12.2023
Spisová značka: 1Tdo/83/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 156/1 Tr.zák. a iné
Dátum: 20.12.2023
Spisová značka: 1Tdo/35/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 188/1, 2c, 3b Tr.zák.
Dátum: 20.12.2023
Spisová značka: 1Tdo/46/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 189/1, 2b Tr.zák. a iné
Dátum: 20.12.2023
Spisová značka: 1Tdo/37/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 201/1, 2a Tr.zák.
Dátum: 20.12.2023
Spisová značka: 1Tdo/60/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 157/1, 2a Tr.zák.
Dátum: 20.12.2023
Spisová značka: 1Tdo/63/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 188/1, 2d Tr.zák.
Dátum: 20.12.2023
Spisová značka: 1Tdo/7/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 172/1c,d, 2c Tr.zák.
Dátum: 20.12.2023
Spisová značka: 1Tdo/73/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 306/1, 2a Tr.zák.
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 2Ndc/48/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úpravu výkonu rodič. práv a povinností k mal. deťom a iné
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 2Ndc/44/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu ÚPP a zvýšenie výživného
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 2Cdo/297/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti skončenia prac. pomeru a o náhradu mzdy
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 5Cdo/147/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 5Cdo/158/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 1 813,62 eur s prísl.
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 5Obdo/6/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti uznesenia zhromaž. delegátov
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 5Ndob/43/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 495,60 eur s prísl.
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 5Ndob/50/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: neúčinnosť právneho úkonu

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu