Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 94469

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 7Cdo/45/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody vzniknutej nesprávnym úradným postupom
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 7Ndc/7/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 77 634 eur s prísl.
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 9Cdo/278/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 7Cdo/62/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť dobrovoľnej dražby
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 9Cdo/267/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody vo výške 160 eur
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 9Cdo/287/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 5 813,28 eur s prísl.
Dátum: 30.06.2022
Spisová značka: 9Cdo/183/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 29.06.2022
Spisová značka: 1Ndc/7/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť právneho úkonu
Dátum: 29.06.2022
Spisová značka: 1Cdo/67/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 29.06.2022
Spisová značka: 1Cdo/206/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 2 300 eur s prísl.
Dátum: 29.06.2022
Spisová značka: 3Cdo/36/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti úverovej zmluvy
Dátum: 29.06.2022
Spisová značka: 9Nc/3/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie výkonu súdneho rozhodnutia
Dátum: 29.06.2022
Spisová značka: 4Obdo/53/2020
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 2 826 584,88 eur s prísl.
Dátum: 23.06.2022
Spisová značka: 1Tdo/43/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 225/1, 4a Tr.zák.
Dátum: 23.06.2022
Spisová značka: 1Urto/3/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: uznanie cudzozemského rozsudku
Dátum: 23.06.2022
Spisová značka: 5Cdo/115/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu nemajetkovej ujmy
Dátum: 23.06.2022
Spisová značka: 1To/3/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 270/2, 4b Tr.zák.
Dátum: 21.06.2022
Spisová značka: 4Tdo/25/2020
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 188/1, 2c,d Tr.zák. a iné
Dátum: 21.06.2022
Spisová značka: 4Ndob/9/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: konkurz
Dátum: 21.06.2022
Spisová značka: 5Obdo/30/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie popretej pohľadávky

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu