Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 96085

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 08.02.2023
Spisová značka: 9Cdo/227/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru
Dátum: 08.02.2023
Spisová značka: 9Cdo/65/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu vlastníckeho práva a iné
Dátum: 08.02.2023
Spisová značka: 9Cdo/69/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Dátum: 07.02.2023
Spisová značka: 5Cdo/2/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 17 133 eur s prísl.
Dátum: 07.02.2023
Spisová značka: 4Tdo/66/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 329/1, 2 Tr.zák. a iné, schválenie dohody o vine a treste
Dátum: 07.02.2023
Spisová značka: 4Tdo/95/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 344/1d Tr.zák.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Obdo/31/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie členstva v družstve
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Oboer/5/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 1 927,66 eura s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5XEObd/8/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 301,72 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5XOboE/6/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 301,72 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/99/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie vecného bremena za náhradu
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Co/1/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach a iné
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Ndc/16/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/26/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 1 671,81 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/169/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/225/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 3Obdo/13/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 981 871,47 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 3Obdo/23/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: zaplatenie zmluvnej pokuty
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 3Obdo/41/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 52 611,87 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 3Oboer/12/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie uloženej povinnosti zaplatiť 6 259,43 eur s prísl.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu