Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 100297

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 1Cdo/207/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 36 000 eur s prísl.
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 1Cdo/172/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 7 976,40 eur
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 1Ndob/83/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neúčinnosti právnych úkonov
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 1Obdo/62/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti valného zhromaždenia
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 1Obo/1/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: obnovu konania 1ObdoV/21/2008
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 1CdoR/2/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod a úprava práv a povinností
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 1Ndc/7/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť skončenia pracovného pomeru
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 2Cdo/193/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť skončenia pracovného pomeru
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 2Cdo/32/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 2Cdo/342/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 2Ndc/10/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie podielového spoluvlastníctva a iné
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 2Ndc/7/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 5Cdo/169/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 21 699,77 eur s prísl.
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 9Cdo/110/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nahradenie prejavu vôle
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 9Cdo/274/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody s prísl.
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 9CdoPr/12/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že k skončeniu prac. pomeru nedošlo a iné
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 9CdoR/3/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 9CdoR/6/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyslovenie prípustnosti prevzatia do zdrav. zariadenia
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 9Ndc/11/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 5 600,93 eur s prísl.
Dátum: 29.04.2024
Spisová značka: 9Ndc/7/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 406,82 eur s prísl.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu