Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 97413

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/21/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: priznanie príspevku na výživu a iné
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/29/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu úpravy práv a povinností rodičov k dieťaťu
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 9Ndc/23/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu úpravy rodičovských práv a povinností
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 9Ndc/32/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k mal.
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 9Ndc/33/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ÚVRPaP
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 1Cdo/140/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody a náhradu nemajetkovej ujmy
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 1Nc/3/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 1Obdo/37/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: zriadenie zabezpečovacieho opatrenia
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 2Cdo/31/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť kúpnej zmluvy
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 2Cdo/311/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie zákazu užívať časť prístavby rod. domu a iné
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 2Cdo/337/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydanie veci
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 2Ndc/18/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ÚPP na čas do rozvodu manželstva
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 2Ndc/20/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zníženie výživného na plnoleté dieťa
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 2Ndc/17/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ÚPP
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 2Ndc/8/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ÚPP
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 2Ndc/12/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: návrat mal. do cudziny pri neoprávnenom premiestnení
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 2Ndc/28/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zverenie mal. do náhradnej osobnej starostlivosti
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 2Ndc/7/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zvýšenie výživného na mal. deti
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 2Cdo/112/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 79 498,76 eur s prísl.
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 4Obdo/44/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu