Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 99217

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 20.03.2024
Spisová značka: 5Ndob/71/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 308,02 eur s prísl.
Dátum: 14.03.2024
Spisová značka: 5Urtos/1/2024
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: podmienečné prepustenie z VTOS
Dátum: 13.03.2024
Spisová značka: 1Tdo/17/2024
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 289/1 Tr.zák.
Dátum: 13.03.2024
Spisová značka: 1Tdo/70/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 172/1c,d, Tr.zák.
Dátum: 12.03.2024
Spisová značka: 2Ndc/6/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ÚPP
Dátum: 12.03.2024
Spisová značka: 2Ndc/8/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 193,38 eur s prísl.
Dátum: 12.03.2024
Spisová značka: 1Ndob/79/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 2 716,30 eur s prísl.
Dátum: 12.03.2024
Spisová značka: 1XEObd/4/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie pohľadávky s prísl.
Dátum: 12.03.2024
Spisová značka: 1XOboE/1/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie pohľadávky s prísl.
Dátum: 12.03.2024
Spisová značka: 2Obdo/30/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: zrušenie rozhodcovského rozsudku
Dátum: 11.03.2024
Spisová značka: 5Urto/1/2024
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: uznaní a výkone rozhodnutia
Dátum: 05.03.2024
Spisová značka: 1Nc/1/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 5Cdo/6/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 5Cdo/40/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 40 000 eur s prísl.
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 5Cdo/20/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 33 076,91 eur s prísl.
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 5Cdo/74/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 5CdoPr/7/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: antidiskriminačnej žalobe a iné
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 6Ndc/1/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu ÚPP
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 5CdoR/1/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zvýšenie výživného
Dátum: 29.02.2024
Spisová značka: 5Ndc/1/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyporiadanie zaniknutého bezpodiel. spoluvlast. manželov

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu