Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 100297

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 15.05.2024
Spisová značka: 1Tdo/25/2024
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 145/1 Tr.zák.
Dátum: 15.05.2024
Spisová značka: 1Tdo/32/2024
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 290a/1 Tr.zák.
Dátum: 06.05.2024
Spisová značka: 4Nc/4/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 7Cdo/28/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 7Cdo/40/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 89,60 eur s prísl.
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 7CdoR/3/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k mal.
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 7CdoR/5/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: výkon súdneho rozhodnutia vo veci mal.
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 7CdoR/6/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: výkon súdneho rozhodnutia vo veci mal.
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 7CdoR/7/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: výkon súdneho rozhodnutia vo veci mal.
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 7CdoR/8/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: výkon súdneho rozhodnutia vo veci mal.
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 7Ndc/61/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 7Ndc/7/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: uznanie cudzieho rozhodnutia
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 7Cdo/14/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 571,14 eur s prísl.
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 7Cdo/252/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 41 880 eur
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 7Cdo/188/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 7Cdo/27/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že podiely v nehnuteľnostiach patria do dedičstva
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 1Ndob/113/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neúčinnosti právneho úkonu
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 1Ndob/11/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 1 034,35 eur s prísl.
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 1Ndc/8/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: dodatočné prejednanie dedičstva
Dátum: 30.04.2024
Spisová značka: 1Ndob/119/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: konkurz

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu