Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 98734

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 30.01.2024
Spisová značka: 5Ndob/63/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 34 560 eur s prísl.
Dátum: 30.01.2024
Spisová značka: 5Ndob/67/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 25 000 eur s prísl.
Dátum: 30.01.2024
Spisová značka: 5Ndob/1/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neúčinnosti právneho úkonu
Dátum: 29.01.2024
Spisová značka: 2TdoV/4/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 144/1, 2d,e Tr.zák. a iné
Dátum: 24.01.2024
Spisová značka: 7Cdo/136/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úpravu výkonu rodič. práv a povinností k mal. t.č.plnoletému
Dátum: 24.01.2024
Spisová značka: 1Ndob/58/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 13 900 eur s prísl.
Dátum: 24.01.2024
Spisová značka: 1Obdo/21/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: neplatnosť odstúpenia od kúpnych zmlúv
Dátum: 24.01.2024
Spisová značka: 1Tdo/56/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 155/1, 2a,c Tr.zák.
Dátum: 24.01.2024
Spisová značka: 7Cdo/148/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 4 700,42 eura
Dátum: 24.01.2024
Spisová značka: 7Cdo/173/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 24.01.2024
Spisová značka: 7Ndc/49/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zapretie otcovstva
Dátum: 24.01.2024
Spisová značka: 7Ndc/52/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: návrh na zmenu opatrovníka
Dátum: 24.01.2024
Spisová značka: 7Ndc/55/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie výživného na manželku
Dátum: 24.01.2024
Spisová značka: 7Ndc/58/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 298,50 eur s prísl.
Dátum: 24.01.2024
Spisová značka: 7Ndc/64/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ustanovenie poručníka
Dátum: 24.01.2024
Spisová značka: 7Ndc/65/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zvýšenie výživného na maloleté dieťa
Dátum: 24.01.2024
Spisová značka: 8CdoR/6/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností
Dátum: 24.01.2024
Spisová značka: 8Ndc/1/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 320,59 eur s prísl.
Dátum: 24.01.2024
Spisová značka: 8Ndc/2/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 7 917,10 eur s prísl.
Dátum: 24.01.2024
Spisová značka: 8Ndc/21/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu dohody o výkone rodičovských práv a povinností

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu