Skočiť na obsah

Rozhodnutia kompetenčného senátu


Rozhodnutie z 25.11.2020 sp. zn. 1KO/15/2020
spor o právomoc medzi Okresným úradom Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie a Okresným súdom Prievidza, merito veci: určenie, že žalobca nie je prevádzkovateľom skládky odpadov a nemá s tým spojené povinnosti
spôsob vybavenia: je daná právomoc súdu

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 25.11.2020 sp. zn. 1KO/16/2019
o nesúhlase Krajského súdu v Žiline s postúpením veci Okresným súdom Žilina, keďže nejde o vec patriacu do správneho súdnictva, merito veci: určenie neplatnosti disciplinárneho rozhodnutia Slovenského rybárskeho zväzu
spôsob vybavenia: nevyhovené

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 25.11.2020 sp. zn. 1KO/26/2020
o nesúhlase Krajského súdu v Bratislave s postúpením veci Okresným súdom Bratislava III, keďže nejde o správnu žalobu, merito veci: o výške príplatku výkonných letcov
spôsob vybavenia: príslušným súdom je Krajský súd v Bratislave

text rozhodnutia

Rozhodnutie z 25.11.2020 sp. zn. 1KO/24/2020
o nesúhlase Krajského súdu v Žiline s postúpením veci Okresným súdom Čadca, keďže nejde o správnu žalobu, merito veci: o zaplatenie 1 000 Eur za urážku na cti
spôsob vybavenia: vyhovené

text rozhodnutia

Rozhodnutie z 25.11.2020 sp. zn. 1KO/23/2020
o nesúhlase Krajského súdu v Bratislave s postúpením veci Okresným súdom Malacky, keďže nejde o správnu žalobu, merito veci: určenie neplatnosti rozhodnutia žalovanej Sociálnej poisťovne
pôsob vybavenia: príslušným súdom je Krajský súd v Bratislave

text rozhodnutia

Rozhodnutie z 25.11.2020 sp. zn. 1KO/19/2020
o nesúhlase Okresného súdu Bratislava IV s postúpením veci Krajským súdom v Banskej Bystrici, keďže ide o správnu žalobu, merito veci: o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného o vyvlastnení
spôsob vybavenia: vyhovené

text rozhodnutia

Rozhodnutie z 25.11.2020 sp. zn. 1KO/18/2020
spor o právomoc medzi Okresným súdom Košice II a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, merito veci: o zaplatenie dlžného poistného na zdravotnom poistení spolu s poplatkom z omeškania a príslušenstvom pohľadávky
spôsob vybavenia: nie je daná právomoc súdu, príslušným orgánom je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 25.11.2020 sp. zn. 1KO/17/2020
spor o právomoc medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Okresným súdom Bratislava V, merito veci: o náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom
spôsob vybavenia: je  daná právomoc súdu

text rozhodnutia


Rozhodnutie z 25.11.2020 sp. zn. 1KO/13/2020
o nesúhlase Okresného súdu Bratislava IV s postúpením veci Krajským súdom v Banskej Bystrici, keďže ide o správnu žalobu, merito veci: o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného o vyvlastnení
spôsob vybavenia: vyhovené

text rozhodnutia

Rozhodnutie z 25.11.2020 sp. zn. 1KO/11/2020
o nesúhlase Okresného súdu Bratislava IV s postúpením veci Krajským súdom v Banskej Bystrici, keďže ide o správnu žalobu, merito veci: o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného o vyvlastnení
spôsob vybavenia: vyhovené

text rozhodnutia 


Rozhodnutie z 25.11.2020 sp. zn. 1KO/10/2020
o nesúhlase Krajského súdu v Žiline s postúpením veci Krajským súdom v Bratislave, merito veci: o nápravu ujmy spôsobenej nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania
spôsob vybavenia: vyhovené, vecne príslušným je Okresný súd Bratislava I

text rozhodnutia 


Rozhodnutie z 25.11.2020 sp. zn. 1KO/5/2020
o nesúhlase Krajského súdu v Bratislave s postúpením veci Okresným súdom Stará Ľubovňa, keďže nejde o správnu žalobu, merito veci: o náhradu škody spôsobenej porušením úniového práva
spôsob vybavenia: vyhovené


text rozhodnutia



Rozhodnutie z 09.06.2020 sp. zn. 1KO/20/2019
o nesúhlase Krajského súdu v Trenčíne s postúpením veci Okresným súdom Prievidza, keďže nejde o správnu žalobu
merito veci: o náhradu nemajetkovej ujmy
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 11.02.2020 sp. zn. 1KO/25/2019
spor o právomoc medzi Krajským súdom v Žiline a Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
merito veci: spor o právomoc medzi súdmi a inými orgánmi
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 11.02.2020 sp. zn. 1KO/2/2020
spor o právomoc medzi Krajským súdom v Trnave a Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
merito veci: spor o právomoc medzi súdmi a inými orgánmi
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 03.12.2019 sp. zn. 1KO/8/2019
o nesúhlase Krajského súdu v Košiciach s postúpením veci Okresným súdom Košice I, keďže nejde o správnu žalobu
merito veci: o určenie absolútnej neplatnosti právnej skutočnosti
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 03.12.2019 sp. zn. 1KO/22/2019
o nesúhlase Krajského súdu v Košiciach s postúpením veci Okresným súdom Rožňava, keďže nejde o správnu žalobu
merito veci: vo veci porušenia zásady rovnakého zaobchádzania
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 03.12.2019 sp. zn. 1KO/19/2019
o nesúhlase Krajského súdu v Žiline s postúpením veci Okresným súdom Žilina
merito veci: o určenie neplatnosti vylúčenia zo štúdia
spôsob vybavenia: nevyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 03.12.2019 sp. zn. 1KO/18/2019
spor o právomoc medzi Okresným súdom Skalica a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
merito veci: o zaplatenie 534,71 eur s príslušenstvom
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 03.12.2019 sp. zn. 1KO/15/2019
o nesúhlase Krajského súdu v Trenčíne s postúpením veci Okresným súdom Nové Mesto nad Váhom
merito veci: o zaplatenie 1 028,82 eur s príslušenstvom
spôsob vybavenia: nevyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 03.12.2019 sp. zn. 1KO/11/2019
spor o právomoc medzi Okresným súdom Čadca a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou so sídlom v Trenčíne
merito veci: spor o právomoc medzi súdmi a inými orgánmi
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 08.10.2019 sp. zn. 1KO/9/2019
spor o právomoc medzi Okresným súdom v Starej Ľubovni a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou so sídlom v Trenčíne
merito veci: spor o právomoc medzi súdmi a inými orgánmi
spôsob vybavenia: nevyhovene

text rozhodnutia     text opravné rozhodnutie
 

Rozhodnutie z 18.06.2019 sp. zn. 1KO/32/2018
o nesúhlase Krajského súdu v Trenčíne s postúpením veci Okresným súdom Považská Bystrica
merito veci: o zaplatenie 1 936,66 eur s príslušenstvom
spôsob vybavenia: nevyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 14.05.2019 sp. zn. 1KO/6/2019
o nesúhlase Okresného súdu Poprad s postúpením veci Krajským súdom v Prešove
merito veci: o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 14.05.2019 sp. zn. 1KO/12/2019
o nesúhlase Krajského súdu v Banskej Bystrici s postúpením veci Okresným súdom Lučenec, keďže nejde o správnu žalobu
merito veci: o určenie neplatnosti vkladu
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 14.03.2019 sp. zn. 1KO/7/2019
o nesúhlase Krajského súdu v Banskej Bystrici s postúpením veci Okresným súdom Zvolen, keďže nejde o správnu žalobu
merito veci: porušenie zásady rovnakého zaobchádzania
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 14.03.2019 sp. zn. 1KO/5/2019
o nesúhlase Okresného súdu Poprad s postúpením veci Krajským súdom v Prešove
merito veci: o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 14.03.2019 sp. zn. 1KO/38/2018
spor o právomoc medzi Krajským súdom v Trnave a Okresným súdom Piešťany
merito veci: vecná príslušnosť medzi civilným a správnym súdom
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 14.03.2019 sp. zn. 1KO/37/2018
o nesúhlase Krajského súdu v Trenčíne s postúpením veci Okresným súdom Trenčín
merito veci: o preskúmanie rozhodnutia orgánu občianskeho združenia
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 19.02.2019 sp. zn. 1KO/41/2018
o nesúhlase Krajského súdu v Trenčíne s postúpením veci Okresným súdom Trenčín
merito veci: o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 19.02.2019 sp. zn. 1KO/39/2018
nesúhlase Okresného súdu Bratislava III s postúpením veci Krajským súdom v Bratislave
Merito veci: o zrušenie uznesenia Výkonného výboru žalovanej
spôsob vybavenia: nevyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 19.02.2019 sp. zn. 1KO/34/2018
v spore o právomoc medzi Okresným súdom Bardejov a Okresným úradom Bardejov
Merito veci: no napojenie vodovodnej prípojky
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 19.02.2019 sp. zn. 1KO/3/2019
kompetenčný spor medzi Okresným súdom Poprad a Krajským súdom v Prešove
Merito veci: vecnú príslušnosť medzi civilným a správnym súdom
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 19.02.2019 sp. zn. 1KO/2/2019
o nesúhlase Okresného súdu Poprad s postúpením veci Krajským súdom v Prešove
Merito veci: o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 22.01.2019 sp. zn. 1KO/45/2018
spor o právomoc medzi Okresným súdom Poprad a Krajským súdom v Prešove
merito veci: vecná príslušnosť medzi civilným a správnym súdom
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 22.01.2019 sp. zn. 1KO/44/2018
o nesúhlase Okresného súdu Poprad s postúpením veci Krajským súdom v Prešove
merito veci: o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 22.01.2019 sp. zn. 1KO/43/2018
o nesúhlase Okresného súdu Poprad s postúpením veci Krajským súdom v Prešove
merito veci: o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 22.01.2019 sp. zn. 1KO/42/2018
o nesúhlase Okresného súdu Poprad s postúpením veci Krajským súdom v Prešove
merito veci: o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 22.01.2019 sp. zn. 1KO/40/2018
o nesúhlase Okresného súdu Bratislava III s postúpením veci Krajským súdom v Bratislave
merito veci: o zrušenie uznesenia Výkonného výboru žalovanej
spôsob vybavenia: nevyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 22.01.2019 sp. zn. 1KO/22/2018
o nesúhlase Okresného súdu Poprad s postúpením veci Krajským súdom v Prešove
merito veci: o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 04.12.2018 sp. zn. 1KO/36/2018
o nesúhlase Krajského súdu v Prešove s postúpením veci Okresným súdom Kežmarok
merito veci: o určenie trvania výkonu funkcie hlavného kontrolóra
spôsob vybavenia: nevyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 04.12.2018 sp. zn. 1KO/26/2018
o nesúhlase Okresného súdu Poprad s postúpením veci Krajským súdom v Prešove
merito veci: o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 04.12.2018 sp. zn. 1KO/25/2018
o nesúhlase Okresného súdu Poprad s postúpením veci Krajským súdom v Prešove
merito veci: o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 04.12.2018 sp. zn. 1KO/24/2018
o nesúhlase Okresného súdu Poprad s postúpením veci Krajským súdom v Prešove
merito veci: o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 04.12.2018 sp. zn. 1KO/23/2018
o nesúhlase Okresného súdu Poprad s postúpením veci Krajským súdom v Prešove
merito veci: o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 08.11.2018 sp. zn. 1KO/35/2018
o nesúhlase Krajského súdu v Žiline s postúpením veci Okresným súdom Žilina
merito veci: o zrušenie uznesenia členskej schôdze
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 03.10.2018 sp. zn. 1KO/29/2018
o nesúhlase Krajského súdu v Trnave s postúpením veci Okresným súdom Piešťany
merito veci: pre porušenie zásady rovnakého zaobchádzania
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 03.10.2018 sp. zn. 1KO/28/2018
o nesúhlase Krajského súdu v Bratislave s postúpením veci Okresným súdom Bratislava IV
merito veci: o určenie platnosti uznesenia
spôsob vybavenia: nevyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 03.10.2018 sp. zn. 1KO/27/2018
o nesúhlase Krajského súdu v Bratislave s postúpením veci Okresným súdom Bratislava I
merito veci: o zaplatenie 40 eur s príslušenstvom
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 03.10.2018 sp. zn. 1KO/18/2018
o nesúhlase Krajského súdu v Trnave s postúpením veci Okresným súdom Piešťany
merito veci: o ochranu osobnosti
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 03.10.2018 sp. zn. 1KO/11/2018
o nesúhlase Krajského súdu v Banskej Bystrici s postúpením veci Okresným súdom Brezno
merito veci: o určenie neplatnosti právneho úkonu, o zaplatenie náhrady za stratu na služobnom príjme a o zaplatenie nemajetkovej ujmy
spôsob vybavenia: nevyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 21.08.2018 sp. zn. 1KO/8/2018
o nesúhlase Krajského súdu v Trenčíne s postúpením veci Okresným súdom Trenčín
merito veci: o zaplatenie 5 548,82 € s príslušenstvom
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 21.08.2018 sp. zn. 1KO/3/2018
o nesúhlase Krajského súdu v Nitre s postúpením veci Okresným súdom Nitra
merito veci: o určenie, že zabezpečovacie právo žalobcu sa považuje za zistené v celom rozsahu
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 21.08.2018 sp. zn. 1KO/20/2018
o nesúhlase Krajského súdu v Trenčíne s postúpením veci Okresným súdom Trenčín
merito veci: o neplatnosť zápisnice z riadneho zhromaždenia žalovaného
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 21.08.2018 sp. zn. 1KO/19/2018
o nesúhlase Krajského súdu v Bratislave s postúpením veci Okresným súdom Bratislava II
merito veci: o určenie neplatnosti vylúčenia člena
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 21.08.2018 sp. zn. 1KO/17/2018
o nesúhlase Krajského súdu v Prešove s postúpením veci Okresným súdom Poprad
merito veci: o neplatnosť zápisu vecného bremena
spôsob vybavenia: nevyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 21.08.2018 sp. zn. 1KO/15/2018
spor o právomoc medzi Sociálnou poisťovňou a Okresným súdom Košice I
merito veci: spor o právomoc medzi súdmi a inými orgánmi
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 19.06.2018 sp. zn. 1KO/57/2017
o nesúhlase Krajského súdu v Žiline s postúpením mu veci Okresným súdom Martin
merito veci: o uloženie povinnosti
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 19.06.2018 sp. zn. 1KO/14/2018
o nesúhlase Krajského súdu v Bratislave s postúpením veci Okresným súdom Bratislava II
merito veci: o nariadenie neodkladného opatrenia
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 15.05.2018 sp. zn. 1KO/13/2018
spor o právomoc medzi Okresným súdom Ružomberok a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky
merito veci: spor o právomoc medzi súdmi a inými orgánmi
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 15.05.2018 sp. zn. 1KO/10/2018
o nesúhlase Krajského súdu v Trenčíne s postúpením veci Okresným súdom Trenčín
merito veci: o zaplatenie 653,44 eur s príslušenstvom
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 18.04.2018 sp. zn. 1KO/6/2018
spor o právomoc medzi Okresným súdom v Prievidzi a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi
merito veci: spor o právomoc medzi súdmi a inými orgánmi
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 18.04.2018 sp. zn. 1KO/56/2017
Krajský súd v Trenčíne nesúhlasil s postúpením predmetnej veci Okresným súdom v Trenčíne
merito veci: neplatnoť zápisnice
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 06.02.2018 sp. zn. 1KO/55/2017
spor o právomoc medzi Krajským súdom v Bratislave a Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
merito veci: spor o právomoc medzi súdmi a inými orgánmi
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 06.02.2018 sp. zn. 1KO/54/2017
o nesúhlase Krajského súdu v Prešove s postúpením mu veci Okresným súdom Poprad
merito veci: o určenie neplatnosti uznesení členskej schôdze
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 06.02.2018 sp. zn. 1KO/51/2017
o nesúhlase Krajského súdu v Bratislave s postúpením veci Okresným súdom Bratislava II
merito veci: vecná príslušnosť medzi civilným a správnym súdom
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 06.02.2018 sp. zn. 1KO/50/2017
o nesúhlase Krajského súdu v Žiline s postúpením veci Okresným súdom Liptovský Mikuláš
erito veci: vecná príslušnosť medzi civilným a správnym súdom
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 06.02.2018 sp. zn. 1KO/49/2017
spor o právomoc medzi Krajským súdom v Prešove a Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
merito veci: spor o právomoc medzi súdmi a inými orgánmi
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 05.12.2017 sp. zn. 1KO/47/2017
o nesúhlase Krajského súdu v Prešove s postúpením veci Okresným súdom Prešov
merito veci: o určenie neplatnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 05.12.2017 sp. zn. 1KO/46/2017
o nesúhlase Krajského súdu v Prešove s postúpením veci Okresným súdom Stará Ľubovňa
merito veci: o zaplatenie 58 536,42 eur
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 05.12.2017 sp. zn. 1KO/43/2017
o nesúhlase Krajského súdu v Bratislave s postúpením veci Okresným súdom Bratislava IV, keďže nejde o správnu žalobu
merito veci: o určenie neplatnosti personálneho rozkazu riaditeľa OR PZ
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 07.11.2017 sp. zn. 1KO/48/2017
o nesúhlase Krajského súdu v Prešove s postúpením veci Okresným súdom Prešov
merito veci: o určenie neplatnosti právnych úkonov a o nariadenie neodkladného opatrenia
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 07.11.2017 sp. zn. 1KO/40/2017
o nesúhlase Krajského súdu v Prešove s postúpením veci Okresným súdom Stará Ľubovňa, keďže nejde o správnu žalobu
merito veci: 141 150 eur
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 10.10.2017 sp. zn. 1KO/44/2017
o nesúhlase Krajského súdu v Prešove s postúpením veci Okresným súdom Stará Ľubovňa, keďže nejde o správnu žalobu
merito veci: o zaplatenie 42 684 eur
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 10.10.2017 sp. zn. 1KO/42/2017
o nesúhlase Krajského súdu v Prešove s postúpením veci Okresným súdom Stará Ľubovňa, keďže nejde o správnu žalobu
merito veci: o zaplatenie 18 831,41 eur
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 10.10.2017 sp. zn. 1KO/41/2017
o nesúhlase Krajského súdu v Trenčíne s postúpením veci Okresným súdom Považská Bystrica
merito veci: žaloba pre nečinnosť
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 10.10.2017 sp. zn. 1KO/38/2017
spor o právomoc medzi Krajským súdom v Trnave a Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
merito veci: spor o právomoc medzi súdmi a inými orgánmi
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 10.10.2017 sp. zn. 1KO/36/2017
o nesúhlase Krajského súdu v Nitre s postúpením veci Okresným súdom Bratislava II, keďže nejde o správnu žalobu
merito veci: o určenie vyššej náhrady za vyvlastnenie pozemkov
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 10.10.2017 sp. zn. 1KO/35/2017
o nesúhlase Krajského súdu v Nitre s postúpením veci Okresným súdom Bratislava II, keďže nejde o správnu žalobu
merito veci: o určenie vyššej náhrady za vyvlastnenie pozemkov
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 10.10.2017 sp. zn. 1KO/33/2017
o nesúhlase Krajského súdu v Trnave s postúpením mu veci Okresným súdom Trnava
merito veci: o určenie neplatnosti uznesení členskej schôdze
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 10.10.2017 sp. zn. 1KO/23/2017
spor o právomoc medzi Krajským súdom v Žiline a Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
merito veci: spor o právomoc medzi súdmi a orgánmi štátnej sprá
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 12.09.2017 sp. zn. 1KO/39/2017
spor o právomoc medzi Krajským súdom v Trnave a Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
merito veci: spor o právomoc medzi súdmi a inými orgánmi
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 12.09.2017 sp. zn. 1KO/37/2017
o nesúhlase Krajského súdu v Bratislave s postúpením veci Okresným súdom Bratislava II
merito veci: Preskúmanie rozhodnutia orgánu občianskeho združen
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 12.09.2017 sp. zn. 1KO/34/2017
o nesúhlase Krajského súdu v Bratislave s postúpením veci Okresným súdom Bratislava II
merito veci: vecná príslušnosť medzi civilným a správnym súdom
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 12.09.2017 sp. zn. 1KO/32/2017
spor o právomoc medzi Krajským súdom v Bratislave a Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
merito veci: spor o právomoc medzi súdmi a inými orgánmi
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 12.09.2017 sp. zn. 1KO/30/2017
spor o právomoc medzi Krajským súdom v Žiline a Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
merito veci: spor o právomoc medzi súdmi a inými orgánmi
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 06.06.2017 sp. zn. 1KO/29/2017
o nesúhlase Krajského súdu v Bratislave s postúpením veci Okresným súdom Bratislava III
merito veci: vecná príslušnosť medzi civilným a správnym súdom
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 06.06.2017 sp. zn. 1KO/28/2017
spor o právomoc medzi Krajským súdom v Trnave a Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
merito veci: spor o právomoc medzi súdom a iným orgánom
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 06.06.2017 sp. zn. 1KO/26/2017
o nesúhlase Bratislavského samosprávneho kraja s postúpením veci Krajským súdom v Bratislave
merito veci: o opravnom prostriedku žalobcu proti rozhodnutiu Bratislavského samosprávneho kraja
spôsob vybavenia: nevyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 06.06.2017 sp. zn. 1KO/24/2017
spor o právomoc medzi Krajským súdom v Žiline a Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
merito veci: spor o právomoc medzi súdom a iným orgánom
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 06.06.2017 sp. zn. 1KO/22/2017
spor o právomoc medzi Krajským súdom v Bratislave a Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
merito veci: spor o právomoc medzi súdmi a inými orgánmi štátne
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 06.06.2017 sp. zn. 1KO/16/2017
spor o právomoc medzi Krajským súdom v Trnave a Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
merito veci: spor o právomoc
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 03.05.2017 sp. zn. 1KO/19/2017
spor o právomoc medzi Krajským súdom v Bratislave a Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
merito veci: spor o právomoc
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 03.05.2017 sp. zn. 1KO/13/2017
spor o právomoc medzi Krajským súdom v Žiline a Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
merito veci: spor o právomoc
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 04.04.2017 sp. zn. 1KO/9/2017
spor o právomoc medzi Krajským súdom v Žiline a Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
merito veci: spor o právomoc
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 04.04.2017 sp. zn. 1KO/3/2017
spor o právomoc medzi Krajským súdom v Bratislave a Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
merito veci: spor o právomoc
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 04.04.2017 sp. zn. 1KO/18/2017
spor o právomoc medzi Krajským súdom v Bratislave a Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
merito veci: spor o právomoc
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 04.04.2017 sp. zn. 1KO/17/2017
spor o právomoc medzi Krajským súdom v Trnave a Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
merito veci: spor o právomoc
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 04.04.2017 sp. zn. 1KO/14/2017
spor o právomoc medzi Krajským súdom v Žiline a Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
merito veci: spor o právomoc
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 04.04.2017 sp. zn. 1KO/12/2017
spor o právomoc medzi Krajským súdom v Žiline a Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
merito veci: spor o právomoc
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 02.03.2017 sp. zn. 1KO/7/2017
spor o právomoc medzi Krajským súdom v Žilne a Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
merito veci: spor o právomoc
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 02.03.2017 sp. zn. 1KO/6/2017
spor o právomoc medzi Krajským súdom v Žilne a Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
merito veci: spor o právomoc
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 02.03.2017 sp. zn. 1KO/5/2017
spor o právomoc medzi Krajským súdom v Žilne a Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
merito veci: spor o právomoc
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 02.03.2017 sp. zn. 1KO/4/2017
spor o právomoc medzi Krajským súdom v Žilne a Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
merito veci: spor o právomoc
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 02.03.2017 sp. zn. 1KO/15/2017
spor o právomoc medzi Krajským súdom v Žiline a Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
merito veci: spor o právomoc
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 02.03.2017 sp. zn. 1KO/11/2017
spor o právomoc medzi Krajským súdom v Košiciach a Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
merito veci: spor o právomoc
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 07.02.2017 sp. zn. 1KO/9/2016
o nesúhlase Krajského súdu v Košiciach s postúpením veci Okresným súdom Trebišov - o vecnú príslušnosť § 18 ods. 4 SSP
merito veci: o zrušenie rozhodnutia Mesta Trebišov
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 07.02.2017 sp. zn. 1KO/27/2016
o nesúhlase Krajského súdu v Nitre s postúpením veci Okresným súdom Nitra
merito veci: o určenie poradia, právneho dôvodu a výšky prihlásených pohľadávok v konkurze
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 07.02.2017 sp. zn. 1KO/26/2016
o nesúhlase Krajského súdu v Košiciach s postúpením veci Okresným súdom Košice II
merito veci: 780 eur s prísl., o vecnú príslušnosť
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 06.12.2016 sp. zn. 1KO/7/2016
o nesúhlase Krajského súdu v Košiciach s postúpením veci Okresným súdom Košice II
merito veci: 648 eur s prísl.
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 06.12.2016 sp. zn. 1KO/6/2016
o nesúhlase Národnej banky Slovenska s postúpením veci Okresným súdom Bratislava
merito veci: o náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 06.12.2016 sp. zn. 1KO/5/2016
o nesúhlase Krajského súdu v Trenčíne s postúpením veci Okresným súdom Trenčín - spor o vecnú príslušnosť
merito veci: o vydanie predbežného opatrenia
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 06.12.2016 sp. zn. 1KO/4/2016
o nesúhlase Krajského súdu v Banskej Bystrici s postúpením veci Okresným súdom Bratislava I
merito veci: v konaní o určenie neplatnosti odvolania z funkcie vedúcej oddelenia
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 06.12.2016 sp. zn. 1KO/3/2016
o nesúhlase Krajského súdu v Trenčíne s postúpením veci Okresným súdom Prievidza, keďže nejde o správnu žalobu
merito veci: o odstúpenie od kúpnej zmluvy
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 

Rozhodnutie z 06.12.2016 sp. zn. 1KO/2/2016
o nesúhlase Krajského súdu v Bratislave s postúpením veci Okresným súdom Bratislava V, keďže nejde o správnu žalobu
merito veci: o zaplatenie 1 015,70 eur,
spôsob vybavenia: vyhovene

text rozhodnutia
 
Skočiť na navigáciu